The Soviet model of Ukrainian statehood in the context of European state building (1917-1925)

Valentyn Vasylovych Ivanenko

Abstract


The process of formation and evolution of the soviet model of the Ukrainian statehood is investigsted in this period, ist mail features, contradictions, and differences from new bourgeois democracies of Europe are characterized.


Keywords


Nation; Political conjuncture

References


Ахмедов М. С. В. И. Ленин и образование Союза ССР / М. С. Ахмедов // Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6.

Бабій Б. M. Союз РСР і роль України в його утворенні / Б. М. Бабій. – К., 1972.

Боффа Дж. История Советского Союза / Дж. Боффа. – М., 1994. – Т. 1.

Вісті ВУЦВК. – 1923. – 7 квітня.

Волковинський В. М. Християн Раковський: Політичний портрет / В. М. Волковинський, С. В. Кульчицький. – К., 1990.

Гунчак Т. Укра їнська політична думка 1920-х років: Монархізм, націоналізм, націонал-комунізм / Т. Гунчак // Сучасність. – 1986. – № 1.

Двенадцатый съезд РКП (б), 17–25 апреля 1923 г.: Стенограф. отчет. – М., 1968.

Десятый съезд РКП (б), 8–16 марта 1921 г.: Стенограф. отчет. – М., 1921.

Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 9; 1990. – № 10.

Іваненко В. В. Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі / В. В. Іваненко. – Д., 2003.

Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. 1917–1936. – К., 1937.

Карр Э. X. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929 / Э. Х. Карр. – М., 1990.

Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К., 1979. – Т. 2.

Комуністична партія України в резолюціях та рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К., 1976. – Т. 1. – С. 67–71.

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні. Перше десятиріччя (1919–1929 рр.) / С. В. Кульчицький. – К., 1996.

Ленін В. І. До питання про національності або про «автономізацію» / В. І. Ленін // Повне зібр. тв. – Т. 45.

Ленін В. І. Записка Л. Б. Каменеву про боротьбу з великодержавним шовінізмом / В. І. Ленін // Повне зібр. тв. - Т. 45.

Ленін В. І. Л. Д. Грецькому, 5 березня 1923 р. / В. І. Ленін // Повне зібр. тв. – Т. 54.

Ленін В. І. Про утворення СРСР / В. І. Ленін // Повне зібр. тв. – Т. 45.

Лисяк-Рудницький І. Український комуністичний маніфест / І. Лисяк-Рудницький // Сучасність. – 1971. – № 9.

Мазлах С. До хвилі (Що діється на Вкраїні і з Україною?) / С. Мазлах, В. Шахрай. – Саратов, 1919.

Мельниченко В. Е. Ра ковский против Сталина / В. Е. Мельниченко. – M., 1991.

Нагорна Л. П. Позиція України у новоствореній союзній державі : 20-ті роки крізь призму 90-х / Л. П. Нагорна // Укр. іст. журн. – 1993. – № 1.

Нагорна Л. Радянська національна політика / Л. П. Нагорна // Політологічні читання. – 1995. – № 1.

Ненароков А. П. Крах попыток прогностического анализа межнациональных отношений / А. П. Ненароков // Отечественная история. – 1992. – № 2.

Образование Союза Советских Социалистических Республик : сб. документов. – М., 1972.

Прокоп M. Про український націонал-комунізм (3 приводу праці Джеймса Е. Мейса) / М. Прокоп // Сучасність. – 1986. – № 3.

Російський центр зберігання документів новітньої історії. – Ф. 17, оп. 14, спр. 974.

Салига Л. П. Боротьба Х. Г. Раковського за розширення прав України під час конституційного оформлення СРСР / Л. П. Салига // Укр. іст. журн. – 1992. – № 1.

Съезды Советов в документах. 1917–1936. – М., 1960. – Т. 2.

Турченко Ф. Г. Новейшая история Украины. 1917–1945 / Ф. Г. Турченко. – К., 1995. – Ч. l.

Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі (XVIII – перша половина XX ст.). – Д., 1998.

Фатеев Л. С. Х. Г. Раковский / Л. С. Фатеев. – К., 1989.

Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917–1991 гг. / Дж. Хоскинг. – M., 1994.

Четвертое совещание ЦК РКП (б) с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве, 9–12 июня 1923 г.: Стенограф, отчет. – М., 1923.

Чехович В. А. Образование и развитие Союза ССР / В. А. Чехович. – К., 1982.

Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х років: Сторінки ненаписаної історії / Ю. П. Шаповал. – К., 1993.

Юрченко В. Василь Шахрай: "Пливти проти течії" / В. Юрченко // Політологічні читання. – 1993. – № 3.

Якубовская С. И. Развитие СССР как союзного государства (1922–1936 гг.) / С. И. Якубовская. – М., 1972.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018