Economic-technocratic Elite under the Conditions of the Revolutional Transformation of the Ukrainian Society (March 1917 – April 1918)

Marina Manko

Abstract


The purpose of the research is to analyze the role of the economic and technocratic elite in the conditions of the revolutionary transformation of the Ukrainian society (March 1917 – April 1918).

Methods: inductive and deductive; chronological.

Main results. Given the immaturity of the Ukrainian elite, it should be noted that the economic and technocratic elite at the initial stage of the national liberation struggle was hardly represented in the Central Rada. Those who had economic education – did not have experience in state-building, which complicated the decision of urgent issues of the Ukrainian society. Particularly acute inability of the technocratic elite to regulate important aspects of the functioning of the state was felt in the regions. The inadequate interest of the elite, the deformation of the Ukrainian society, the populist policy of the Central Rada, and its inability to solve urgent issues in the conditions of the revolution pushed away from it the representatives of the economic and technocratic elite and determined the future fate of the Ukrainian revolution.

Scientific novelty. The author attempted to determine the main ways of recruiting an economically-technocratic elite, the activities of the economics and technocratic elite in the conditions of revolutionary transformations in March 1917 – April 1918, characterizes the attitude of the economically-technocratic elite to revolutionary events and the influence of the October Revolution on the ideological orientations of this stratum.

The practical significance of the work is the possibility of using it while teaching the course "History of Ukraine", studies of local lore.

Type of article: theoretical.


Keywords


National elite; Recruitment; Intelligentsia

Full Text:

PDF

References


Avtobiograficheskie dannye i udostovereniya Kholodnogo Petra Ivanovicha [Autobiographical data and certificates of Peter Kholodny], 1917. File 1. Inventoty 1. Fund 1868. Kyiv: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (CSASBPG of Ukraine), pp. 1–12 (in Russian).

Bevz, T., 2008. Partiya sotsialʼnykh perspektyv i natsional'nykh interesiv (Politychna istoriya UPSR) [Party of Social Prospects and National Interest (Political History of the Ukrainian PSR]. Kyiv: ІPіEND іmenі І. F. Kurasa NAN Ukrainі (in Ukrainian).

Bosh, E., 1925. God bor'by. Bor'ba za vlast' na Ukraine s aprelya 1917 g. do nemetskoy okkupatsii [One year of struggle. The struggle for power in Ukraine from April 1917 to the German occupation]. Moscow: Gosizdat (in Russian).

Verstyuk, V., 1996. Ukrayins'ka Tsentral'na rada [Ukrainian Central Council]. Documents and materials. Kyiv: Naukova dumka, part 1, p. 121 (in Ukrainian).

Vynnychenko, V., 1920. Vidrodzhennya natsiyi [Revival of the nation]. Vienna: Dzvіn (in Ukrainian).

Horak, V., 2000. Do pytannya pro istoriohrafichnu tsinnist' pratsi

V. K. Vynnychenka "Vidrodzhennya natsiyi" [On the question of the

historiographic value of V. K. Vinichenko's work "The Revival of the Nation"]. Istoriohrafichni doslidzhennya v Ukrayini [Historiographic studies in Ukraine], no. 10, pp. 17–35 (in Ukrainian).

Hrytsak, Ya.,1999. Ukrayinsʼka revolyutsiya, 1914–1923: novi interpretatsiyi [The Ukrainian Revolution, 1914–1923: New Interpretations]. Ukrayina moderna [Modern Ukraine], pp. 254–269 (in Ukrainian).

Hrushevs'kyy, M., 1992. Na porozi novoyi Ukrayiny: hadky i mriyi [On the verge of a new Ukraine: dreams and dreams]. New York: Ukrainian Historical Society (in Ukrainian).

Doroshenko, D., 1954. Istoriya Ukrayiny 1917–1923 rr. [History of Ukraine in 1917 – 1923]. New York: Bulava Publishing Corporation (in Ukrainian).

Doroshenko, D., 1917. Materialy do 3 t. istoriyi formuvannya mnoyu Heneral'noho Cekretariatu [Materials to volume 3 of the history of the formation of the General Secretariat]. File 5. Inventory 1. Fund 418. Kyiv: CSASBPG of Ukraine, pp. 1–5.

Zvit finansovykh vytrat Sekretariatu vnutrishnikh sprav, vidomosti, vyplaty, utrymannya pratsivnykiv Sekretariativ UTsR, rakhunky Sekretarstv, lystuvannya z Sekretariatamy ta in. ustanovamy pro vydilennya ta vykorystannya koshtiv, perekazy pozhertv do Ukrayinsʼkoho natsionalʼnoho fondu [Report of financial expenses of the Secretariat of Internal Affairs, information, payments, retention of employees of the Secretariats of the UCR, accounts of the Secretaries, correspondence with the Secretariats, etc., by the institutions on the allocation and use of funds, transfers of donations to the Ukrainian National Fund], 1917. File 4. Inventory 1. Fund 1434. Kyiv: CSASBPG of Ukraine.

Kozlovs'ka, L., 2000. Porivnyal'nyy analiz formuvannya ukrayins'koyi politychnoyi elity na zlamnykh etapakh xx stolittya (kinets' 10-kh 190-i roky) [Comparative analysis of the formation of the Ukrainian political elite at the breakthrough stages of the xx century (the end of the 10th and 190th years)]. Abstract of PhD dissertation. Odesa: Odessa National Law Academy (in Ukrainian).

Kryukov, O., 2006. Polityko-upravlins'ka elita Ukrayiny yak chynnyk derzhavotvorennya [The political and managerial elite of Ukraine as a factor in statebuilding]. Kyiv: Vidavnicztvo NADU (in Ukrainian).

Lypyns"kyy, V., 1926. Lysty do Brativ-Khliborobiv: pro ideyu i organizatsiyu ukrayins'koho monarkhizmu [Letters to Brothers-Hliborobov: about the idea and organization of the Ukrainian monarchy]. Vienna: Carl Herman Printing House (in Ukrainian).

Lotots'kyy, O., 1966. Storinky mynuloho [Pages of the past]. South Bound Brook: Publication of the Ukrainian Orthodox Church in the United States (in Ukrainian).

Makeev, S., 2006. Tekhnokraticheskie idei i kontseptual'nye postroeniya v ikh istoriko-filosofskom razvitii [Technocratic ideas and conceptual constructions in their historical and philosophical development]. Moscow: Publishing House MGOU (in Russian).

Mel'nyk, O., 2018. Borotʼba za zminu statusu Kryvoho Rohu "Kryvorizhzhya – slavetnyy hirnychyy kray" (prysvyachenoyi 100-richchyu nadannya Kryvomu Rohu statusu mista) [Fight for changing the status of the curved horn "Kryvorizhzhya – the famous mountain edge" (devoted to the 100th anniversary of granting Kryvy Rih the status of the city]. Kryvyi Rih: Kryvyi Rih Professional Mining and Metallurgical Lyceum. Available at: http://lib.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Матеріали%20конференції.PDF (in Ukrainian).

Protokoly zasidanʼ komitetu TsR, postanovy, zakonoproekty ta zakony, proekt konstytutsiyi UNR [Minutes of meetings of the Committee of the Central Committee. resolutions, bills and laws, the draft Constitution of the UPR]. File 19. Fund 1115. Inventory 1. Kyiv: CSASBPG of Ukraine, p. 15.

Fedenko, P., 1954. Isaak Mazepa boretsʼ za volyu Ukrayiny [Isaac Mazepa is a fighter for the freedom of Ukraine]. London: Nashe Slovo (in Ukrainian).

Khrystyuk, P., 1969. Zamitky i materiyaly do istoriyi ukrayins'koyi revolyutsiyi. 1917–1920 rr. [Notes and materials to the history of the Ukrainian revolution. 1917–1920]. New York: Chartoryiski Publishing House (in Ukrainian).

Chykalenko, Ye., 1932. Uryvok z moyikh spomyniv za 1917 rik [An excerpt from my remarks for 1917]. Praha (in Ukrainian).

Shapoval, M., 1928. Velyka revolyutsiya i ukrayins'ka vyzvol'na programa [The Great Revolution and the Ukrainian Liberation Program]. Praha: Vil'na Spilka (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/30190214

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Roxolania Historĭca = Historical Roxolania, 2018-2020