Conflict Interaction between the Zaporozhian Population and Russian Military Personnel in Kodak and Stara Samar Ferriages in 1730–1760

Oleh Repan

Abstract


The purpose of the article is to analyze the conflicts of Russian soldiers with the Zaporozhian population in Kodatsky and Starosamarsky ferriage and to identify the causes of conflict.

Methods: analysis, synthesis, induction, biographical, historical-genetic. In general, research is based on microhistory.

The main results. Control over the ferriage brought appreciable profits to the Zaporozhian Cossacks. The ferriages, including Kodatsky and Starosamarsky, were under the strict control of the specifically appointed officials of the Kosh of Nova Zaporozhian Sich. These two ferriages were operated by the Kodatsky special manager – "shafar", and the control over the Starosamarsky ferriage was carried out by persons, authorized of the Kodatsky shafar. At the time of Nova Sich in the strategically important points of territory of the Zaporozhian Cossacks were established fortified points, which also located the Russian garrisons. Often such fortifications were formed at the intersection of roads, in important communication nodes. Russian officers, in breach of the law, are making efforts to control cash revenues from ferriage. Most of the conflicts are connected with the Starosamarsky ferriage, where there was a powerful Russian fortification with a significant garrison. In the Kodatsky ferriage, where the Russians had a small Kodatsky redoubt with a small garrison on the left bank of the Dnipro, the number of conflicts was much smaller. Zaporozhian Kish and the local Cossack administration counteracted of such actions through appeals to the top Russian leadership, the transfer of the crossing points to another place and force confrontation directly on the ferriage. Concise conclusions. The basis of the conflicts, in my opinion, were two reasons. First reasons is a common desire of man to money, and Russian soldiers behaved trivially. The second reason is their perception of oneself in Zaporozhian territories. Despite the declarative recognition of the rights of the Cossacks, Russian military, as soon as they have the power advantage for this, demonstrate disregard for these rights. They feel themselves higher than the Cossacks, the representatives and leaders of the power of the empire, so it is obvious for them, what they may quite reward themselves with the extra money seized from the local population. At the same time, the strength of the Cossacks returns Russian military to respect for the rights of others. Practical meaning.

The results of the research can be used to study the wider problem of interaction between the Ukrainian Cossacks and Russian military in the middle of the XVII – XVIII centuries.

Originality: for the first time systematically described and analyzed the interaction of the Zaporozhian population and Russian military on the Starosamarsky and Kodatsky ferriages in the days of Nova Sich.

Scientific novelty: the causes of conflicts and key aspects of mutual perception Ukrainian Cossacks and Russian military are determined.

Type of article: empirical.


Keywords


Zaporozhian Cossacks; Russian Empire; Frontier; Conflict

Full Text:

PDF

References


Abrosymova, S. and Mytsyk, Yu., 1998. Dokumenty z istoriyi zaporoz'koho kozatstva v zbirtsi Dnipropetrovsʼkoho istorychnoho muzeyu [Documents on the history of Zaporozhye Cossacks in the collection of the Dnipropetrovsk Historical Museum]. Pivdenna Ukrayina [Southern Ukraine]. Zaporizhiya, issue 3, pp. 7–35 (in Ukrainian).

Andreyevskiy, A., 1888. Materialy, kasayushchiyesya zaporozhtsev (1715–1774) [Materials relating to the Cossacks (1715–1774)]. Zapiski obshchestva istorii i drevnostey Rossiyskikh [Notes of the Society of Russian History and Antiquities]. Odesa, issue 14, pp. 283–718 (in Russian).

Andryeyeva, S., 1998. Orhanizatsiya borot'by z chumoyu na zaporiz'ko-tatars'komu prykordonni za chasiv Novoyi Sichi [The organization of struggle against a plague at the Zaporizhzhya-Tatar border at the time of New Sich]. Pivdenna Ukrayina [Southern Ukraine]. Zaporizhiya, issue 4(5), pp. 143–152 (in Ukrainian)

Bilivnenko, S., 2005. Uchast' kozatstva u vidkupakh ta pidryadakh na pivdni Ukrayiny [Participation of the Cossacks in repayments and contracts in the south of Ukraine]. Kozatsʼka spadshchyna [Cossack heritage]. Nikopol; Zaporizhia, issue 1, pp. 38–42 (in Ukrainian).

Bolebrukh, A., ed., 2006. Istoriya mista Dnipropetrovs'ka [History of Dnipropetrovsk city]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Chentsova, N., 2004. Atestaty zaporozʼkykh kozakiv v arkhivi Kosha novoyi Zaporoz'koyi Sichi yak dzherelo do vyvchennya kozats'kykh biohrafiy [Certificate of the Zaporozhian Cossacks in the archives of the Kish of the new Zaporizhzhya Sich as a source for the study of Cossack biographies]. Istoriya ta osobystist' istoryka: Zbirnyk naukovykh prats', prysvyachenykh 60-richnomu yuvileyu prof. H. K. Shvyd'ko. [History and personality of the historian: A collection of scientific works devoted to the 60th anniversary of the professor. G. K. Shvidko]. Dnipropetrovsk, pp. 139–154 (in Ukrainian).

Chentsova, N., 2005. Mytna polityka Zaporoz'koyi Sichi: deyaki aspekty doslidzhennya problemy [Customs policy of Zaporizhzhya Sich: some aspects of studying the problem]. Sicheslavsʼkyy al'manakh [Sicheslavs'ky almanac]. Dnipropetrovsk, issue 1, pp. 125–131. (in Ukrainian)

Holobuts'kyy, V., 2004. Zaporoz'ka Sich v ostanniy chasy svoho isnuvannya [Zaporizhzhya Sich in the last days of his existence]. Dnipropetrovsk, 2004 (in Ukrainian).

Kharytonova, O., 2009. Sklyani vyroby z terytoriyi Samari-Bohorodyts'koyi fortetsi v konteksti hutnoyi spravy Ukrayiny XVII–XVIII st. [Glassware from the territory of the Samara-Bogoroditskoy fortress in the context of the glass production of Ukraine of the XVII–XVIII centuries]. Problemy arkheolohiyi Podniprovʺya [Problems of Archeology of the Dnieper region]. Dnipropetrovsk, pp. 80–89 (in Ukrainian).

Kovaleva, I., Shalobudov, V. and Veklenko, V., 2005. Novi doslidzhennya posadu Bohorodyts'koyi fortetsi [New research on the suburb of the Bohorodyts'ka fortress]. Sicheslavs'kyy al'manakh [Sicheslavsʼky almanac]. Dnipropetrovsk, issue 1, 2005, pp. 21–35 (in Ukrainian).

Kovaleva, I., ed., 2008. Perlyny kozats'koho Prysamarʺya: mistechko Samar' ta Bohorodyts'ka fortetsya [Pearls of the Cossack Samara region: Samara town and Bogoroditska fortress]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Koval'ova, I., 2002 (2003). Svidchennya mizhnarodnoyi torhivli kozats'koyi doby z Prysamarʺya [A testimony to the international trade of the Cossack era from Samara region]. Arkheolohichnyy litopys Livoberezhnoyi Ukrayiny [Archaeological Chronicle of Left-Bank Ukraine]. Poltava, issues 2002(2), 2003(1), pp. 52–57 (in Ukrainian).

Mirushchenko, O., 2010. Ekonomichna polityka rosiysʼkoho uryadu na Zaporizhzhi periodu Novoyi Sichi (1734–1775) [The economic policy of the Russian government in Zaporozhye during the period of Nova Sich (1734–1775)]. Ph. D. thesis. Zaporizhzhya National University (in Ukrainian).

Atestat pro sluzhbu polkovoho starshyny Nezamayivs'koho kurenya Matviya S'omaka, vydanyy Koshem Viys'ka Zaporozʼkoho [Certificate of the service of the regimental eldest of the Nezamayivsky Kurin Matviy Semak, issued by the Kish Zaporozhian Army]. In: Motrenko, T. V. and Smolii, V. A., eds. in chief, 2009. Istoriya derzhavnoyi sluzhby v Ukrayini [History of civil service in Ukraine]. Kyiv, vol. 3, p. 603 (in Ukrainian).

Novitskiy, O., 2007. Istoriya goroda Aleksandrovska v svyazi s istoriyey vozniknoveniya krepostey Dneprovskoy linii [History of the city of Aleksandrovsk in connection with the history of the emergence of the fortresses of the Dnipro line]. Zaporizhzhia, 2007 (in Russian).

Oliynyk, O., 2005. Zaporoz'kyy zymivnyk chasiv Novoyi Sichi (1734–1775) [Zaporozhian winterer of the times of Nova Sich (1734–1775)]. Zaporizhzhia, 2005 (in Ukrainian).

Ryabinin-Sklyarevs'kyy, O., 2000. Zaporoz'ki zakoloty i keruyucha verstva Kosha XVIII st. [Zaporozhian revolts and the ruling stratum of Kish of the XVIII century.]. In: Malinova, H. and Sapozhnykov, I. eds., 2000. O. O. Ryabinin-Sklyarevsʼkyy: materialy do biohrafiyi [O.O.Ryabinin-Sklyarevsky: materials to the biography]. Odesa, pp. 83–211 (in Ukrainian).

Shalobudov, V., 2013. Datuvannya kozatsʼkoyi Samari na pidstavi numizmatychnykh znakhidok [The dating of the Cossack Samara on the basis of numismatic findings]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities]. Dnipropetrovsk, issue 11, pp. 299-300. (in Ukrainian)

Skal'kovs'kyy, A., 1994. Istoriya Novoyi Sichi abo ostannʼoho Kosha Viys'ka Zaporoz'koho [History of Nova Sich or the last Kish of the Zaporozhian Army], Dnipropetrovsk, 1994 (in Ukrainian).

Slabchenko, M., 1999. Palankova orhanizatsiya Zaporoz'kykh Vol'nostey [Palankova organization of Zaporozhian Liberties]. In: Kozyryev, V., 1999. Materialy do istoriyi administratyvnoho ustroyu Pivdennoyi Ukrayiny (druha polovyna XVIII – persha polovyna XIX st.) [Materials to the history of the administrative structure of the Southern Ukraine (second half of XVIIІ – first half of the XIX century)]. Zaporizhzhya, pp. 411–491 (in Ukrainian).

Sokhan, P., ed., 2003. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz'koyi Sichi [Archive of Kish Nova Zaporozhye Sich]. The corpus of documents 1734–1775. Kyiv, vol. 3 (in Ukrainian).

Sokhan, P., ed., 2006. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporozʼkoyi Sichi [Archive of Kish Nova Zaporozhye Sich]. The corpus of documents 1734–1775. Kyiv, vol. 4 (in Ukrainian).

Sprava po reviziyam, u Protovchans'komu i Oril's'komu vidomstvam u 1770 rotsi ukladenym. Tut taky i nalezhne do lyudey vidomstv Kodats'koho i Samars'koho [The case of audits in the Protovchansk and Orilian regions in 1770 concluded. Here and the people belonging to the regions of Kodak and Samara]. File 279. Inventory 1. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporozʼkoyi Sichi [Archive of Kosh of the New Zaporozhian Sich] Fund 229 (microfilms). Dnipro: State Archive of the Dnipropetrovska Oblast (in Ukrainian).

Sprava pro nemov by zaborhovanistʼ viys'kovym kantarzhiyem Andriyem Dymytriyevym hroshey premʺyer-mayoru Fohtu, yakyy perebuvaye pry Starosamarsʼkomu retranshementi [The case about the alleged arrears of military cantarz Andrij Dymytriyev's money to Prime-Major Vogt, who is at the Stasosamars retrenchment], 1766–1767. File 197. Inventory 1. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz'koyi Sichi [Archive of Kosh of the New Zaporozhian Sich]. Fund 229 (microfilms). Dnipro: State Archive of the Dnipropetrovska Oblast (in Ukrainian).

Sprava pro okhoronu lisiv u Samars'kiy palantsi [The case of the protection of forests in the Samara region], 1762. File 135. Inventory 1. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz'koyi Sichi [Archive of Kosh of the New Zaporozhian Sich]. Fund 229 (microfilms). Dnipro: State Archive the Dnipropetrovska Oblast (in Ukrainian).

Sprava pro stvorennya i diyal'nist' slidchoyi komitsiyi u spravi zlovzhyvan' ofitseriv landmilitsiyi – mayora P. Shchetynina i poruchyka Zelenina [The case about the establishment and operation of the investigation commission in the misuse of officers of the landmilition – Major P. Shchetinin and Lieutenant Zelenin], 1756–1760. File 35. Inventory 1. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz'koyi Sichi [Archive of Kosh of the New Zaporozhian Sich]. Fund 229 (microfilms). Dnipro: State Archive of the Dnipropetrovska Oblast (in Ukrainian).

Sprava pro utvorennya i diyalʼnistʼ slidchoyi komisiyi v ohorodychanakh [The case about the establishment and operation of the investigation commission in Bohorodychany], 1756–1757. File 40. Inventory 1. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporoz'koyi Sichi [Archive of Kosh of the New Zaporozhian Sich]. Fund 229 (microfilms). Dnipro: State Archive of the Dnipropetrovska Oblast (in Ukrainian).

Sprava pro utvorennya i diyal'nist' slidchoyi komisiyi z pryvodu vbyvstva zaporozhtsya-shynkarya z s. Kamʺyanky Yakova Lyakha soldatamy ta landmilitsʼkymy ofitseramy [The case about the establishment and operation of the investigation commission over the assassination of the Zaporozhian Cossack-Pub owner from the village Kam`janka Jacob Liahʼs fireplaces by soldiers and landmilition officers], 1756–1758, 1761. File 39. Inventory 1. Arkhiv Kosha Novoyi Zaporozʼkoyi Sichi [Archive of Kosh of the New Zaporozhian Sich]. Fund 229 (microfilms). Dnipro: State Archive of the Dnipropetrovska Oblast (in Ukrainian).

Syniyak, I., ed., 2010. Viysʼkovyy pysar Andriy Semenovych Tovstyk [Military scribe Andriy Semenovych Tovstyk]. Collection of documents. Kyiv (in Ukrainian).

Yavornyts'kyy, D., 1990. Istoriya zaporozʼkykh kozakiv [History of Zaporozhian Cossacks]. Kyiv, vol. 1 (in Ukrainian).

Yavornyts'kyy, D., 2008. Dzherela do istoriyi zaporozʼkykh kozakiv [Sources to the history of Zaporozhian Cossacks]. In: Yavornyts'kyy D. Tvory u 20 tomakh. [Works in 20 volumes]. Zaporizhzhya, vol. 3, book 1 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/30190207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Roxolania Historĭca = Historical Roxolania, 2018-2020