Fedir Matushevsky (1869–1919) in public and cultural life of the Dnipro Ukraine

Svitlana Yakobchuk

Abstract


The main stages of life and activity of F. P. Matushevsky is Ukrainian public figure, publicist, journalist, writer and diplomat at the end of 19th and the beginning 20th century are analyzed. His role and place in public, cultural life and national movement of Ukraine are determined.


Keywords


Public Activity; National Movement; Creative Heritage

Full Text:

PDF

References


Verstyuk, V. and Ostashko, T., 1998. Diyachi Tsentral'noyi Rady [The Figures of the Central Council]. Biographical guide. Kyiv: n.p. (in Ukrainian).

Fund 47. File 594. 2 ark. Kyiv: The Department of Manuscripts and Textual Studies. Shevchenko Institute of Literature. NAS of Ukraine.

Hyrych, I., 1996. Shche do problemy "Arkas i Hrushevs'kyy" [Even before the problem of "Arkas and Hrushevsky"]. In: Ul'yanovs'kyy, V. and Dovha, L., ed., 1996. Istoriya, istoriosofiya, dzhereloznavstvo [History, historiosophy, source study]. Articles, intelligence, notes, essays. Kyiv: Intel, pp. 221–230 (in Ukrainian).

Danylenko, V., 2004. Dolya sim"yi Matushevs'kykh [The Fate of the Matushevsky's Family]. Istorychnyy zhurnal [Historical Journal], no. 1–2, pp. 8–18 (in Ukrainian).

Doroshenko, D., 1920–1921. De profundis. Pamyaty I. L. Shraha, F. P. Matushevs'koho y A. H. Vyazlova [In memory of I. L. Shrag, F. P. Matushevsky and A. G. Vyazlov]. Khliborobs'ka Ukrayina [Cultivating Ukraine]. Vienna, book 2, pp. 140–145 (in Ukrainian).

Ostashko, T. S., 2009. Matushevs'kyy Fedir Pavlovych. In: Smoliy, V. A., ed., 2009. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny [Encyclopedia of Ukrainian History]. Kyiv: Naukova dumka, vol. 6 (La – Mi), p. 556 (in Ukrainian).

Yefremov, S., 1997. Shchodennyky 1923–1929 [Diaries 1923–1929]. Kyiv: Hazeta "Rada" (in Ukrainian).

Fund I. No. 35619. Kyiv: The Vernadsky National Library of Ukraine. The Institute of Manuscripts. The Department of Manuscripts Heritage.

Fund 317. No. 940. Kyiv: The Vernadsky National Library of Ukraine. The Institute of Manuscripts. The Department of Manuscripts Heritage.

Krotevych, Ye., 1963. Kyyivs'ki zustrichi [Kyivian meetings]. Memories about people, facts, events. Kyiv: Molod'.

Lotots'kyy, O., 1932. Storinky mynuloho [Pages of the Past]. Warsaw, part 1 (in Ukrainian).

Matushevs'kyy, F., 1909. Lysty z dorohy [Letters from the Road]. Rada [The Council], no. 195, pp. 2–3 (in Ukrainian).

Myronets', N., 2006. Lysty Fedora Matushevs'koho do Yevhena Chykalenka (1917 rik) [Fedir Matushevsky's Letters to Yevgen Chykalenko (1917)]. In: Sokhan', P., ed., 2006. Ukrayins'kyy arkheohrafichnyy shchorichnyk [Ukrainian Archeographical Yearbook]. Kyiv, vol. 13–14, no. 10–11, pp. 640–675 (in Ukrainian).

Polishchuk, V., 2008. Bezmezhno viddanyy ukrayins'kiy spravi. Fedir Matushevs'kyy ochyma Yevhena Chykalenka [Infinitely committed to the Ukrainian cause. Eugene Chykalenko's view on Fedir Matushevsky]. Kyiv , no. 11–12, pp. 161–169 (in Ukrainian).

Polishchuk, V., 2009. Bezmezhno viddanyy ukrayins'kiy spravi. Fedir Matushevs'kyy ochyma Yevhena Chykalenka [Infinitely committed to the Ukrainian cause. Eugene Chykalenko's view on Fedir Matushevsky] (The End). Kyiv , no. 1–2, pp. 162–169 (in Ukrainian).

Portnova, L. and Ponomar'ov, V., 2009. Svidchennya S. O. Yefremova. Yi: nezalezhnyy kul'turolohichnyy chasopys [Ji Magazine. Independent Cultural Journal ], no. 54, pp. 181–190 (in Ukrainian).

Rudenko, O. Yu., 2001. "Nash pershyy muchenyk presy" (Fedir Pavlovych Matushevs'kyy) ["Our first press martyr" (Fedir Pavlovych Matushevsky)]. In: Smoliy, V. A., ed., 2001. Ukrayina XX stolittya: kul'tura, ideolohiya, polityka [Ukraine in the 20th century: culture, ideology, politics]. Kyiv, issue 4, pp. 84–106 (in Ukrainian).

Svit, I., 1978. Fedir Pavlovych Matushevs'kyy. Ukrayins'kyy istoryk [Ukrainian Historian], no. 1–3(57–59), pp. 76–89 (in Ukrainian).

Korotkyy, V. and Ul'yanovs'kyy, V., 1997. Syn Ukrayiny. Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych [A Son of Ukraine. Volodymyr Bonifatiyovych Antonovych]. In 3 vols. Kyiv: Zapovit, vol. 2 (in Ukrainian).

Strel's'kyy, H. V., 2000. Ukrayins'ki dyplomaty doby natsional'no-derzhavnoho vidrodzhennya (1917–1920 rr.) [Ukrainian diplomats of the era of national-state revival (1917–1920)]. Biographical guide. K: Demid (in Ukrainian).

Holovchenko, V. I., 2004. Matushevs'kyy Fedir Pavlovych. In: Hubers'kyy, L. V., ed., 2004. Ukrayins'ka dyplomatychna entsyklopediya [Ukrainian Diplomatic Encyclopedia]. In 2 vols. Kyiv: Znannya Ukrayiny, vol. 2 (M–Ya) (in Ukrainian)

Romanyuk, M. M., 1999. Ukrayins'ka zhurnalistyka v imenakh [Ukrainian Journalism in Names]. Proceedings to the encyclopaedic dictionary. Lviv: Lvivska Naukova biblioteka im. V. Stefanyka, issue 6 (in Ukrainian).

Smoliy, V. A., red., 2004. Ukrayins'ki istoryky XX st. [Ukrainian Historians of the 20th century]. Bibliographic guide. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny (in Ukrainian).

F. M[atushevs'kyy], 1909. Lyst z dorohy [A Letter from the Road]. Rada [The Council], no. 196, pp. 2–3 (in Ukrainian).

F. M[atushevs'kyy], 1909. Lyst z dorohy [A Letter from the Road]. Rada [The Council], no. 201, pp. 2–3 (in Ukrainian).

Fund 4441. Inventory 1. File 8. Kyiv: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine.

Fund 4441. Inventory 1. File 8. 29. Kyiv: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine.

Fund 295. Inventory 1. File 33. Kyiv: Central State Historical Archives of Ukraine.

Fund 318. Inventory 1. File 1091. Kyiv: Central State Historical Archives of Ukraine.

Fund 712. Inventory 3. File 12. Kyiv: Central State Historical Archives of Ukraine.

Fund 1235. Inventory 1. File 634. Kyiv: Central State Historical Archives of Ukraine.

Chaban M. P., 2002. Diyachi Sicheslavs'koyi "Prosvity" (1905–1921) [The Figures of the Sichaslavian "Prosvita" (1905–1921)]. Biobibliographic dictionary. Dnipropetrovsk: IMA-press (in Ukrainian).

Chaban, M. P., 2001. U staromu Katerynoslavi (1905–1920 rr.). Misto na Dnipri ochyma ukrayins'kykh pys'mennykiv, publitsystiv i hromads'kykh diyachiv [In the old Yekaterinoslav (1905–1920). The City on the Dnipro River through the Eyes of Ukrainian Writers, Publicists and Public Figures]. Reader. Dnipropetrovsk: IMA-press (in Ukrainian).

Chykalenko, Ye., 2003. Spohady (1861–1907) [Memoirs (1861–1907)]. Kyiv: Tempora (in Ukrainian).

Yakobchuk, S., 2009. Dzherela dlya doslidzhennya biohrafiyi F. P. Matushevs'koho [Sources for the Study of the Biography of F. P. Matushevsky]. Universytet [University], no. 5, pp. 77–87 (in Ukrainian).

Yakobchuk, S., 2010. Lystuvannya F. P. Matushevs'koho z ukrayins'kymy pys'mennykamy [F. P. Matushevsky's Correspondence with Ukrainian Writers]. Kyyivs'ka starovyna [Kyivian antiquity], no. 4, pp. 126–147 (in Ukrainian).

Yakobchuk, S. O., 2011. Dokumental'na spadshchyna F. P. Matushevs'koho: istoryko-dzhereloznavchyy aspekt [The documental heritage of F. P. Matushevskiy: history and source study aspect]. Abstract of Ph.D. dissertation. Kyiv: M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies. NAS of Ukraine (in Ukrainian).

Yakobchuk, S. O., 2009. Lystuvannya F. P. Matushevs'koho do M. S. Hrushevs'koho (1896–1911 rr.) yak istorychne dzherelo [F. P. Matushevsky's Correspondence to M. S. Hrushevsky (1896-1911) as a Historical Source]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny [Manuscript and Book Heritage of Ukraine], issue 13, pp. 368–381 (in Ukrainian).

Yakobchuk, S. O., 2009. Shchodennyk F. P. Matushevs'koho yak istorychne dzherelo [F. P. Matushevsky's Diary of as a Historical Source]. Arkhivy Ukrayiny [Archives of Ukraine], no. 6, pp. 199–210 (in Ukrainian).

Yakovliv, A., 1939. Ukrayins'ka students'ka hromada v Dorpati [Ukrainian Student Community in Dorpat]. Z mynuloho [From the Past]. Warsaw, vol. 2, pp. 162–175 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/30180119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Roxolania Historĭca = Historical Roxolania, 2018-2020