Ivan M. Kamanin (1850–1921) as a Famous Representative of the Scientific Elite of the Dnipro Ukraine of the late 19th and early 20th century

Nadiia Yakobchuk

Abstract


The main stages of life and scientific activity of I. M. Kamanin is famous Ukrainian historian, archivist, archeographer and paleographer of the end of the 19th and the beginning of the 20th century are analyzed in article. The source potential of the scientific heritage of the scientist is discovered. His contribution to the history, public and cultural life of Ukraine is determined.


Keywords


Scientific Heritage; Archive

Full Text:

PDF

References


Vasylenko, M., 1926. Naukova diyal'nist' Ivana Mykhaylovycha Kamanina [Ivan Mikhailovich Kamanin's Scientific Activity]. Zapysky sotsial'no-ekonomichnoho viddilu VUAN 1924–1925 rr. [Notes of the Social and Economic Department of the VUAN 1924-1925]. Kyiv, vol 2–3, pp. 54–64 (in Ukrainian).

Horbyk, V. O., ed., 2005. Vydatni diyachi nauky i kul'tury Kyyeva v istoryko-krayeznavchomu rusi Ukrayiny [Prominent figures of science and culture of Kyiv in the historical and ethnographic movement of Ukraine]. Bibliographic guide. In 2 parts. Kiev, part 1 (in Ukrainian).

Fund 27. Inventory 3. Kyiv: The Department of Manuscripts and Textual Studies. Shevchenko Institute of Literature. NAS of Ukraine.

Fund 16. Inventory 322. File 132. Kyiv: State Archives in the City of Kyiv.

Fund 16. Inventory 465. File 478. Kyiv: State Archives in the City of Kyiv.

Fund 16. Inventory 311. File 118. Kyiv: State Archives in the City of Kyiv.

Fund 16. Inventory 465. File 4787. Kyiv: State Archives in the City of Kyiv.

Fund 304. Inventory 1. File 27. Kyiv: State Archives in the City of Kyiv.

Skrypynyk, P. I. and Usenko, I. B., 2007. Kamanin Ivan Mykhaylovych. In: Smoliy, V. A., ed., 2007. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny [Encyclopedia of the History of Ukraine]. In 10 vols. Kyiv: Naukova dumka, vol. 4 (Ka–Kam), pp. 47–48 (in Ukrainian).

Yemets, O., 1997. Arkheohrafichna diyal'nist' I. M. Kamanina [Archeographical activity of I. M. Kamanin]. In: Materialy yuvileynoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 150-richchyu Kyyivs'koyi arkheohrafichnoyi komisiyi, Kyiv, Sedniv, 18–21 zhovtnya 1993 r . [Proceedings of the Jubilee Conference devoted to the 150th Anniversary of the Kiev Archeographic Commission (Kiev, Sedniv, October 18–21, 1993)]. Kyiv, pp. 168–178 (in Ukrainian).

Yemets, O., 1996. "Trudy i dni" Ivana Kamanina ["Works and Days" by Ivan Kamanin]. In: Ul'yanovs'kyy, V. and Dovha, L., eds., 1996. Istoriya, istoriosofiya, dzhereloznavstvo [History, Historiosophy, Source Study]. Articles, intelligence, notes, essays. Kyiv: INTEL, p. 251–268 (in Ukrainian).

Yemets', O., 1994. Uchen' Antonovycha – Ivan Kamanin [Antonovich's pupil – Ivan Kamanin]. In: Boryak, H., ed., 1994. Akademiya pam"yati Volodymyra Antonovycha, 16–18 bereznya 1993 r . [Academy on Memory of Volodymyr Antonovych, March 16-18, 1993 Reports and proceedings. Kyiv, p. 168–176 (in Ukrainian).

Fund 33. File 839. Kyiv: The Vernadsky National Library of Ukraine. The Institute of Manuscripts. The Department of Manuscripts Heritage, p. 3, verso.

[Kamanin, I. M.], 1928. Nevydani spomyny I. M. Kamanina pro V. B. Antonovycha [I. M. Kamanin's Unpublished Remarks about V. B. Antonovych]. Ukrayina [Ukraine], book 6, pp. 66–70 (in Ukrainian).

Kamanin, I., 1911. Neskol'ko slov ob istoricheskoy drame N. V. Gogolya [A few words about the historical drama of N. V. Gogol]. In: The Imperial University of St. Vladimir, 1911. Pamyati N. V. Gogolya [In memory of N. V. Gogol]. Collection of speeches and articles. Kyiv, pp. 91–98 (in Russian).

Skopenko, V. V., ed., 2005. Kyyivs'kyy natsional'niy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Nezabutni postati [Kyiv National Taras Shevchenko University. Unforgettable figures]. Reference edition. Kyiv: Svit uspikhu (in Ukrainian).

Kryachok, M. I., 1997. Dokumenty fondu Ivana Mykhaylovycha Kamanina yak istorychne dzherelo (za materialamy TsDAMLM Ukrayiny) [Documents of the Ivan Mikhailovich Kamanin Foundation as a historical source (based on the materials of the TsDAMLM of Ukraine)]. In: Lyakhots'kyy, V. and Matyash, B., eds, 1997.

Ukrayins'ke arkhivoznavstvo: istoriya, suchasnyy stan ta perspektyvy [Ukrainian archival studies: history, current state and prospects]. Kyiv, pp. 213–220 (in Ukrainian).

Mytsyk, Yu. A., 1997. Lysty I. M. Kamanina do M. S. Hrushevs'koho [I. M. Kamanin's Letters to M. S. Hrushevsky]. In: Lyakhots'kyy, V. and Matyash, B., eds, 1997. Ukrayins'ke arkhivoznavstvo: istoriya, suchasnyy stan ta perspektyvy [Ukrainian archival studies: history, current state and prospects]. Kyiv, pp. 209–212 (in Ukrainian).

Nahirnyak, O. R., 2005. Ukrayinoznavchyy dorobok I. M. Kamanina u strukturi Istorychnoho tovarystva Nestora-Litopystsya (kinets' XIX – pochatok XX st.) [Ukrainian studies I. M. Kamanin in the structure of the Historical Society of the Nestor-Chronicler (end of the 19th and the beginning of 20th century)]. Zbirka naukovykh prats' Naukovo-doslidnoho instytutu ukrayinoznavstva [Collection of Scientific Works of the Research Institute of Ukrainian Studies]. Kyiv, vol. 4, pp. 194–198 (in Ukrainian).

Panashenko, V. V., 1971. Ukrayins'kyy istoryk-arkhivist I. M. Kamanin [Ukrainian historian-archivist I. M. Kamanin]. Ukrayins'kyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal], no. 5, pp. 100–102 (in Ukrainian).

Kuras, I. F., ed, 2003. Providnyky dukhovnosti v Ukrayini [Leaders of Spirituality in Ukraine]. Handbook. Kyiv: Vyshcha shkola (in Ukrainian).

Sytnyk, O., 1991. Ukrayins'kyy istoryk Ivan Kamanin [Ukrainian historian Ivan Kaminin]. Ukrayins'kyy istoryk [Ukrainian historian], no. 1-2 (108-109), pp. 115–132 (in Ukrainian).

Bazhan, M. P., ed., 1979. Ukrayins'ka radyans'ka entsyklopediya [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. In 12 vols. Kyiv, vol. 4 (in Ukrainian).

Matyash, I. B., ed., 2007. Ukrayins'ki arkhivisty (XIX–XX st.) [Ukrainian archivists (the 19th and 20th centuries)]. Biobibliographic guide. Kyiv (in Ukrainian).

Smoliy, V. A., ed., 2004. Ukrayins'ki istoryky XX st. [Ukrainian historians of the 20th century]. Biobibliographic guide. Kyiv (in Ukrainian).

Fund 1303. Inventory 1. File 6. Kyiv: Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine, 2 pp.

Shcherbyna, V. I., 1926. Ivan Mykhaylovych Kamanin yak archivist [Ivan Mykhailovych Kamanin as an archivist]. In: Zapysky sotsial'no-ekonomichnoho viddilennya VUAN 1924–1925 rr. [Notes of the Socio-Economic Department of VUAN 1924–1925]. Kyiv, vol. 2–3, pp. 44–53 (in Ukrainian).

Yakobchuk, N., 2010. Dzherela doslidzhennya biohrafiyi I. M. Kamanina [Sources of research on I. M. Kamanin's biography]. Universytet [University], no. 3, pp. 102–111 (in Ukrainian).

Yakobchuk, N., 2010. Dzherel'ne znachennya arkhivoznavchykh ta arkheohrafichnykh doslidzhen' Ivana Kamanina [Source Value of Archival and Archaeographical Research by Ivan Kamanin]. Ukrayinoznavstvo [Ukrainian Studies], no. 3(36), pp. 72–77 (in Ukrainian).

Yakobchuk, N. O., 2012. Dokumental'na spadshchyna I. M. Kamanina (1850–1921): istoryko-dzhereloznavchyy aspect [The documentary heritage of I. M. Kamanin (1850–1921): the historical-source-study aspect]. Abstract of PhD dissertation. Kyiv: NAS of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies (in Ukrainian).

Yakobchuk, N., 2009. I. M. Kamanin – doslidnyk istoriyi ta

kul'turnoyi spadshchyny mista Kyyeva [I. M. Kamanin – a researcher of the history and cultural heritage of Kiev]. Naukovi zapysky [Proceedings]. Collection of works by young scientists and graduate students. Kyiv, vol. 19, book 2, p. 1, pp. 138–149 (in

Ukrainian).

Yakobchuk, N., 2008. Lystuvannya I. M Kamanina z Hannoyu Barvinok (1901–1910 rr.) u fondakh Instytutu rukopysu Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny im. V. Vernads'koho [I. M. Kamanin's Correspondence with Anna Barvinok (1901–1910) in the funds of the Institute of Manuscript of the V. Vernadsky National Library of Ukraine]. Naukovi zapysky [Proceedings]. Collection of works by young scientists and graduate students. Kyiv, vol 16, pp. 302–316 (in Ukrainian).

Yakobchuk, N., 2010. Lystuvannya Ivana Kamanina z Ivanom Bilozers'kym u 1903–1909 rokakh yak istorychne dzherelo [Ivan Kamanin's Correspondence with Ivan Belozersky in 1903–1909 as a historical source]. Ukrayinoznavstvo [Ukrainian Studies], no. 1(34), pp. 85–90 (in Ukrainian).

Yakobchuk N. O., 2010. Lysty I. M. Kamanina do P. Ya. Stebnyts'koho [I. M. Kamanin’s Letters to P. Ya. Stebnytsky]. Pam"yatky [Memorials], issue 11, pp. 246–261 (in Ukrainian).

Yakobchuk, N. O., 2015. Prosopohrafichnyy portret Ivana Kamanina (1850–1921) [Prosopraphic portrait of Ivan Kamanin (1850-1921)]. Arkhivy Ukrayiny [Archives of Ukraine], no. 4(298), pp. 165–174 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/30180117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Roxolania Historĭca = Historical Roxolania, 2018-2020