Public lectures in Katerynoslav province in the early 20th century (based on the materials of the State Archive of Dnipropetrovsk region)

Oleh Ivanovych Zhurba, Kateryna Yuriivna Iontseva

Abstract


The degree of development in the scientific literature of the organization of public lectures in the Katerуnoslav province at the beginning of the 20th century was determined. The urgency of studying the popularization of positive knowledge for studying the processes of urbanization in the region is justified. The composition, structure and information capabilities of the archival complexes of the State Archives of the Dnepropetrovsk Region are presented to formulate ideas about the problems and scales of lecture activity in the Ekaterinoslav province at the beginning of the 20th century. Revealed sources give an idea of the circle of cognitive interests of the inhabitants of the region, the place and forms of lecture work, its role in shaping the cultural landscape of a modern city. Archival materials reveal mechanisms of regulation by the local authorities of the spiritual life of Katerynoslav and Katerynoslav province. The personal composition of lecturers, certain aspects of national relations in the region are determined.


Keywords


Regional culture; Modern city; Cultural Landscape

References


Абросимова С. В. Історія Катеринослава на сторінках видань Губернського статистичного комітету / С. В. Абросимова // Грані. – 2001. – № 3 (17).

Абросимова С. В. Катеринославська вчена архівна комісія і її внесок у дослідження історії міста / С. В. Абросимова // Грані. – 2001. – № 4 (18).

Города империи в годы Великой войны и революции / ред. А. Миллер, Д. Черный. – СПб., 2017.

Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. 11, оп. 1, спр. 1181: Дело о выдаче разрешений отдельным лицам и организациям на право чтения публичных лекций (28.12.1910 – 23.09.1911). – 379 арк.

Дніпропетровськ: віхи історії / А. Г. Болебрух, І. Ф. Ковальова, М. Е. Кавун та ін. – Д., 2001.

Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ-середини ХХ століть / упоряд. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. – К., 2016.

Журба О. І. Архівні джерела з історії Катеринославської "Просвіти" / О. І Журба // Дослідження з історії Придніпров’я: Соціальні відносини та суспільна думка. – Д., 1991.

Журба О. І. Лекційна робота старої катеринославської "Просвіти" та проблеми формування міського середовища / О. І. Журба // Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки. – Д., 2005. – Вип. 2.

Журба О. І. Сторінками історії Катеринославської "Просвіти" / О. І. Журба // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць. – Д., 2001. – Вип. 1.

Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом: коллект. моногр. / под ред. А. Н. Дмитриев. – М., 2012.

Історія міста Дніпропетровська / за наук. ред. А. Г. Болебруха. – Д., 2006.

Леонова О. В. Історичні сюжети на сторінках довідково статистичних видань Катеринослава другої половини XIХ – початку ХХ ст. / О. В. Леонова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. – Д., 2008. – Вип. 16.

Леонова О. В. Перший ювілей Катеринослава як історіографічне явище / О. В. Леонова // Гуманітарний журн. – 2010. – № 3-4.

Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні, 1860–1914 рр. (Індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) / Р. Лінднер. – К.; Донецьк, 2008.

Портнова Т. В. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини XIX – початку ХХ ст. / Т. В. Портнова – Д., 2008.

Там, внутри. Практики внутренней колонизации и культурной истории России / под. ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. – М., 2012.

Чабан М. Діячі Січеславської "Просвіти" (1905-1921): Біобібліограф. словник / М. Чабан. – Д., 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018