Right-bank Ukraine as an object of realization of the Polish "theory of eastern regions" in the first half of the XIX century

Nataliia Yuriivna Hromakova

Abstract


The author analyzed the essence of the "theory of the eastern regions" as a component of the Polish gentry ideology of the end of XVIII - the first half of the XIX century and defined the specifics of its implementation in the Right Bank Ukraine on the socio-political its ethno-cultural levels.


Keywords


Theory; Myth; State; Colonization; People; Freedom

References


Бовуа Д. Міф "східних окраїн", або як йому покласти край // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: 36. наук. пр. - Львів, 1998. - Вип. 5. - С. 125-138.

Davies N. Boże igrzysko. Historia Polski. - Krakow, 1998. - T. 2.

Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia. - Warsawa, 1978.

Koter M. Kresy państwowe - geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej // Kresy - pojecie i rzeczywistość: Zbiór studiów / Pod red. K. Handke. - Warsawa, 1997. - S. 9-52.

Lepkowski T Polska - narodziny nowoczesnego narodu: 1764-1870. - Warsawa, 1967.

Magocsi P.R. A History of Ukraine. - Toronto; Buffalo; London, 1996.

Wapinski R. Mit daw nej Rzeczypospolitey w epoce porozbiorowej // Polskie mity polityczne XIX і XX wieku. - Wroclaw, 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018