Intellectuals and the Ukrainian idea in the Russian imperial society at the end of the 19th and the beginning of the 20th century

Ihor Anatoliiovych Koliada

Abstract


The process of retransmission of the Ukrainian national idea by the intelligentsia to other social strata is shown.


Keywords


National idea; Nation-building; Nationalism

References


Бачинський Д. В. Українська інтелігенція – основна рушійна сила українізації // Нац. академія наук. Ін-т історії України. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 144–145.

Бердяев Н. Душа России // Судьба России. – М., 1918.

Бердяев Н. Об отношениях русских к идеям // Судьба России. – М., 1918.

Берлін І. Чотири есе про свободу. – К., 1994.

Бичко А. К. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенційного аналізу / А. К. Бичко, І. В. Бичко. – Дрогобич, 1997.

Болдирєв О.В. Політичний світогляд українських громад ІІ пол. ХІХ ст.: автореф. дис.... канд.політ.наук. – Одеса, 1995.

Бромлей Ю.В. Очерки теории етноса. – М., 1983.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття: навч. посіб. – К., 1996. – С. 95.

Касьянов Г. Теорії нації і націоналізму. – К., 1999. – С.81.

Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. – К., 1991.

Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. – М., 2002. – Ч. 1.

Касьянов Г. Теорії нації і націоналізму. – К., 1999.

Кульчицький О. Проблематика взаємин етнопсихології та диференціальної психології релігії // Релігія в житті українського народу. – Мюнхен; Рим; Париж, 1966.

Кухта Б. Політичні еліти і лідери. – 2-е вид. / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Л., 1996.

Литвин В.М. Творити Україну Велику. – К., 2003.

Магочій П. Українське національне відродження: нова аналітична структура // Укр. іст. журн. – 1991. – №3. – С. 98.

Огородник І. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. Огородник, В. Огородник. – К., 1999.

Немчинов І. Г. Зміна віх або генеза більшовизму // Нова політика. – 1998. – №3. – С. 22.

Політична історія України ХХ століття / Ред. Левенець Ю. –

К., 2004. – Т. 1 – С. 116.

Реєнт О. П. Більшовизм і українська революція 1917–1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміка соціальних процесів // Реєнт О.П. Перечитуючи написане. – К., 2005.

Світленко С.І. Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему // Укр. іст. журн. – 1997.– № 3. – С. 47.

"Українське питання" в Російській імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): колективна монографія: у 3 ч. / відп. ред. В. Сарбей. – Ч. 1. – К., 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018