A. Ya. Konissky and M. P. Dragomanov: clash of ideological positions

Olha Volodymyrivna Diachenko

Abstract


The author analyzed the controversy between A. Ya. Konissky and M. P. Dragomanov in the pages of Galician publications and in personal correspondence on the implementation of the consolidation and formation of the Ukrainian modern Nation in the 70-90s of the 19th century.


Keywords


A. Ya. Konisky; M.P. Dragomanov; Epistolary; Publicism; Intellectual communications; Formation of the Ukrainian Nation

References


Возняк М. Драгоманов у відновленій "Правді". З додатком його листів до Ол. Кониського й Ол. Барвінського та й останнього до нього // За сто літ. – 1930. – Кн. 5. – С. 229–239.

Грінченко Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов. – К., 1994. – С. 103, 135, 127, 193–215, 259–262.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2000. – С. 66–92.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

Донцов Д. Націоналізм. – 3-тє вид. – Лондон, 1966.

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. – К., 1970. – Т. 2. – С. 154–156.

Драгоманов М. Лист до Барвінського з принагідними відписками про О. Кониського, як співробітника газети "Правда" // Львів. наук. бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів (Далі – ЛНБ ВР.). – Ф. Барвінського, 1140, п. 82.

Драгоманов М.П. Листи до О. Кониського (1888 р.) // ЛНБ ВР. – Ф. Барвінського, 3521, п. 20.

Животко А. Історія української преси. – К., 1999. – С. 146–194.

Історія української літератури ХІХ ст. (70–90’ті роки): У 2 кн. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 145–194.

Кониський О.Я. Думки й помітки. Щоденник. (Київ, 1883–1891) // Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Від. рукоп. і текстол. – Ф. 108 / 136. – Арк. 1 – 156.

Кониський О.Я. Листи про Ірляндію. – Л., 1904. – 63 с.

Кониський О.Я. Потреба історичної освіти // Правда. – 1888. – № 1. – С. 33.

Кониський О.Я. Потреба морального виховання // Правда. – 1888. – № 3. – С. 83–85.

Кониський О. Я. Український націоналізм // Правда. – 1875. – Ч. 14. – С. 566–573.

Кошовий О. (Кониський О.Я.). Коли ж виясниться? ( За проводою повісти Левицького "Хмари") // Правда. – 1875. – Ч. 20. – С. 813–815.

Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Л., 2006. – С. 24, 37, 84, 86, 88 – 292, 300–389.

Палієнко М. Київська Стара Громада у суспільному житті України. // Київська Старовина. – К., 1998. – №2. – С. 49–84.

Світленко С. І. Українські громади друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (Особливості ідеології та діяльності) // Київська Старовина. – 1998. – № 2. – С. 9–28.

Франко І.Я. Галицьке українофільство. Відповідь на "Уваги русина" // Зібр. тв.: У 50 т. – К.,1984. – Т. 46. – Кн. І.

Франко І.Я. З останніх десятиліть ХІХ віку / Зібр. тв.: У 50 т. – К.,1984. – Т. 41. – С. 497–499.

Франко І.Я. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах // Зібр. тв.: У 50 т. – К,1984. – Т. 31. – С. 33–44.

Франко І.Я. Літературно-критичні статті. – К., 1950.

Франко І.Я. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Л., 1910.

Франко І.Я. Про життя і діяльність О. Кониського. – Л., 1901. – 36 с.

Франко І.Я. Україна irredenta // Вивід прав України. – Л., 1991. – С. 42–43.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018