Educational activity of D.I. Yavornytsky

Leonid Lvovych Prokopenko

Abstract


The author analyzed the educational activity of D.I. Yavornytsky as a student, a student, a teacher of secondary schools, Moscow and Yekaterinoslav universities, the Dnipropetrovsk Institute of Public Education, and his research on the problems of the development of education in our region.


Keywords


Education; School; Student; Teacher

References


Гапусенко І.М. Дмитро Іванович Яворницький. – К., 1969.

Гуржій О.І. Людина, повна любові і знань// Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географічно-історичний нарис. – Д., 1989. – С. 5–9.

Історія Дніпропетровського національного університету/ Голова редкол. М.В. Поляков. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Д., 2003.

Общий устав Императорских Российских университетов. – СПб., 1863.

Сварник І. Від перекладача // Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків/ Пер. з рос. І.І. Сварника: У 3 т. – Л., 1990. – Т.1. – С. 5–10.

Устав Императорских Российских университетов. – СПб, 1884.

Швидько Г. Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович // Довідник з історії України / За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста: У 3 т. – К., 1999. – Т.3. – С.661 – 663.

Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. – К., 1972.

Федоров В.А. Церковные реформы в России в 60-70-е годы XIX в. // П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. – М., 1998.

Федоров В.А. Духовное образование в русской православной Церкви в XIX в.// Педагогика – 2000. – № 5. – С. 75 – 83.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.І. Сварника: У 3 т. – Л., 1990. – Т.1.

Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу: Ч.І; Ч.ІІ. – К., 1995.

Яворницький Д.І. Історія міста Катеринослава / Упоряд. В.А. Сирота, В.С. Чернишов. – Вид. 2-е, доп. – Д., 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018