D.I. Yavornytsky and Ukrainian national identity

Serhii Ivanovych Svitlenko

Abstract


The character and peculiarities of national self-awareness of academician D.I. Yavornytsky, his active contribution to the development of the Ukrainian national affair

Keywords


National culture; National consciousness

References


Абросимова С.В. Енциклопедист козаччини // Укр. істор. жур. – 2005. – № 4. – С. 4 – 43.

Академік Д.І. Яворницький і перша вища гірнича школа України: докум. і матер. / За заг. ред. проф. Г.К. Швидько. – Д., 2004.

Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901 – 1914 роки). – К., 2007.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. – Вип. 1: Листи вчених до Д.І. Яворницького / Упоряд.: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, Н.Г. Чередник; Вступ. ст. С.В. Абросимової, А.І. Перкової; Перед. слово Б.Т. Карапиша. – Д., 1997.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. – Вип. 2: Листи діячів культури до Д.І. Яворницького / Упоряд.: С. В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та ін.; Вступ. ст. С.В. Абросимової; Під заг. ред. Н.І. Капустіної. – Д., 1999.

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 3: Листи музейних діячів до Д.І. Яворницького / Уклад.: С. В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та ін. / За заг. ред. Н.І. Капустіної. – Д., 2005.

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 4: Листи Д.І. Яворницького до діячів науки і культури / Упоряд.: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова; За заг. ред. Н.І. Капустіної. – Д., 2005.

Коваленко Олексій. Спогади про Дмитра Івановича Яворницького // Чабан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. – Д., 1995. – С. 27–29.

Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз): Монографія. – К., 1998.

Матвієвський Павло. На аудієнції у наркома. Спогади історика // Чабан Микола. Сучасники про Д.І. Яворницького. – Д., 1995. – С. 96–102.

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. праць / Ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д., 2005. – Вип. 3.

Рильський Максим. Запорозький характерник // Чабан Микола. Сучасники про Д.І. Яворницького. – Д., 1995. – С. 72 – 75.

Сохань П.С. Видатний дослідник запорозького козацтва, полум'яний український патріот / П.С. Сохань, М.М. Олійник-Шубравська // Яворницький Дмитро. Твори: У 20 т. / Ред. кол.: Павло Сохань (голов. ред.) та ін. – К.; Запоріжжя, 2004. – Т. 1. – С. 11–33.

Чикаленко Євген. Спогади (1861 – 1907). – К., 2003.

Яворницький Дмитро. Твори: У 20 т. / Редкол.: Павло Сохань (голов. ред.) та ін. – К.; Запоріжжя, 2004. – Т. 1.

Яворницький Дмитро. Твори: У 20 т. / Редкол.: Павло Сохань (голов. ред.) та ін. – К.; Запоріжжя, 2005. – Т. 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018