The political culture of the party and economic village staff at the period of collectivization

Kateryna Vasylivna Lobach

Abstract


The author analyzes the political culture of the party and economic village staff at the period of collectivization and the "liquidation of the kulaks as a class" by the archival materials, collections of documents and existing scientific research.

Keywords


Political culture; Village; Collectivization; Party and economic staff

References


Державний архів Полтавської області. – Ф. 10, оп. 1, спр. 33, 38, 54, 263.

Дорошко М. С. Сталінська "селекція" партійно-державної номенклатури УРСР в 1930-ті роки: причини та наслідки / М. С. Дорошко // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : [зб. ст.]. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 147–155.

Дровозюк С. Соціально-психологічний портрет сільського "активіста" 20–30-х рр. в українській історіографії / С. Дровозюк // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : [міжвід. зб. наук. пр.]. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 360–371.

Колективізація і голод на Україні, 1929–1933. – К., 1992.

Кульчицький С. 1933 : трагедія голоду / С. Кульчицький // Літературна Україна. – 1989. – 26 січня.

Лінн Віола. Народний опір в сталінські 1930-ті рр.: монолог адвоката диявола / Віола Лінн // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : [зб. ст.]. – К., 2000. – Вип. 31. – С. 103–139.

Нолл Вільям. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920–30-х років / Вільям Нолл. – К., 1999.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Док. и матер. : в 5 т. – М., 2001. – Т. 3 : Конец 1930–1933 / Под ред. Д. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. – Ф. 1, оп. 20, спр. 3059, 3060, 3065, 3069, 3071, 3107, 3108, 3142, 3185.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018