Students of the Kamyanets-Podilsky Institute of Public Education in the early 20's of the 20th century

Oleksandr Borysovych Komarnitskyi

Abstract


The author investigates the process of formation of the contingent of students of Kamyanets-Podilskyi INO, analyzes its social, national, age structure, material condition, public and educational work, and highlights the purity of students.


Keywords


Student; Social composition; National stock; Age structure; Material condition; Educational work; Public work

References


Вініковецький С. Я. Деякі аспекти культурного розвитку Подільської губернії 20-х років ХХ ст. / С. Я. Вініковецький, В. П. Воловик // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції / Редкол.: І. С. Винокур (відп. ред.), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін. – Кам'янець-Подільський, 2000.

Геринович В. До історії Кам'янець-Подільського інституту народної освіти / В. Геринович // Записки Кам'янець-Подільського інституту народної освіти. – Кам'янець-Подільський, 1927. – № 2. – С. 16, 19.

Голод на Поділлі: Книга свідчень. – Кам'янець-Подільський, 1993. – С. 19.

Державний архів Хмельницької області. – Ф. Р. 302, оп. 1, спр. 3, арк. 31-31 зв., 24, 27; Спр. 5, арк. 81, 82, 83, 91, 97, 119, 125, 126, 180; Спр. 10, арк. 88; Спр. 11, арк. 45, 58, 84, 92–94; Спр. 14, арк. 3, 13; Спр. 28, арк. 12–12 зв.; Спр. 51, арк. 5 зв., 15-15 зв., 28, 32, 40, 41 зв., 47, 48, 128, 137, 194, 230, 231; Спр. 55, арк. 6; Спр. 64, арк. 1-1 зв., 29; Спр. 204, арк. 23; Спр. 206, арк. 2-2 зв., 29, 51, 63, 74, 95; Спр. 208, арк. 15-16.; Спр. 210, арк. 14, 17, 21, 23 зв. -24, 66, 71, 73 зв., 84, 86, 88, 101–104; Спр. 217, арк. 6, 7 зв., 8 зв., 11-11 зв.; Спр. 218, арк. 17-18 зв., 22-22 зв., 25 зв. -26, 28 зв.; Спр. 385, арк. 14, 15, 21, 25, 34, 46, 50, 52, 54, 56, 62; Спр. 395, арк. 14-14 зв., 20, 24, 26, 66, 92; Спр. 398, арк. 9, 13-13 зв., 21, 38-38 зв., 51 зв., 57 зв., 59 зв., 60, 65, 115 зв. -116 зв., 126, 127 зв., 130 зв.; Спр. 400, арк. 33 зв., 51-51 зв. 22; Оп. 4, спр. 71, арк. 3.

Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський національний університет (1918 – 2008 рр.) : [істор. нарис] / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарницький. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 16, 17.

Круглик П. 25. На кордоні (Кам'янецький ІНО) / П. Круглик // Студент революції. – Харків, 1924. – № 7. – С. 40.

Культурне будівництво в Українській РСР : [зб. док.] – К., 1960. – Т. 1. – С. 114-115.

Курневич М. В. До питання про систему педагогічної практики на факсоцвиху ІНО / М. В. Курневич // Записки Кам'янець-Подільського інституту народної освіти. – Кам'янець-Подільський, 1926. – Т. 1. – С. 1.

Лаврут О. О. Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст. : [aвтореф. дис. … канд. іст. наук… 07.00.01] / О. О. Лаврут // Донецький національний університет. – Донецьк, 2004. – С. 13.

Мельник Е. М. Кам'янець-Подільський інститут народної освіти (1921–1930 рр.) / Е. М. Мельник, А. Г. Філінюк // Кам'янець-Подільський державний університет : минуле і сьогодення. – Кам'янець-Подільський, 2003. – С. 45–48, 50-51.

Прилуцький В. Побут студентів в УСРР у 1920-х рр. / В. Прилуцький // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки [Міжвід. зб. наук. пр.] / Редкол. : В. Даниленко, В. Марочко, О. Веселова, С. Кульчицький (відп. ред.) та ін. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 85, 87.

Прилуцький В. І. Молодіжні організації в УСРР в умовах становлення тоталітарного режиму (1920–1927 рр.) : [автореф. дис. … канд. іст. наук… 07.00.02] / В. І. Прилуцький // НАН України. Інститут історії України. – К., 1994. – С. 11, 12.

Прилуцький В. І. Молодь України в умовах формування тоталітарного ладу (1920–1939 рр.) / В. І. Прилуцький – К., 2001. – С. 20.

Савчук В. О. Краєзнавчий рух міста Кам'янця-Подільського у 1921–1923 рр. / В. О. Савчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : [зб. наук. пр.]. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 209, 210.

Суровий А. Ф. Підготовка учительських кадрів на Поділлі в 1920-х роках / А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі: [зб. наук. пр.]. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 59–64.

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В. В. Ченцов // НАН України. Інститут історії України. – Б. м., б. р. – С. 95.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018