Party of Socialist-Revolutionaries and Ukrainian Peasants at the beginning of the 20th century: to the problem of intercession

Serhii Viktorovych Susorov

Abstract


The author draws attention to the role and place of the peasantry in the ideology of the Party of Socialist Revolutionaries, analyzes the attempts of the Socialist Revolutionaries to attract the peasantry to their side and, accordingly, the attitude of Ukrainian peasants towards these measures.


Keywords


Peasantry; Party of Socialist-Revolutionaries; Ideology

References


Вестник русской революции. – 1901. – № 1.

Гинев В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902–1914 / В. Н Гинев. – Л., 1983.

Ленін В. І. Промова на захист тактики Комуністичного Інтернаціоналу 1 липня / В. І. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з п'ятого російського видання. – Т. 44. – С. 21–31.

Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. / М. И. Леонов. – М., 1997.

Мещеряков П. Партия социалистов-революционеров : В 2 ч. / П. Мещеряков. – Ч. 1. – М., 1922.

Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. / К. Н. Морозов. – М., 1998.

Непролетарские партии России: Урок истории. – М., 1984.

Революционная Россия. Центральный орган ПСР. – 1902. – 25 июня. – № 8.

Революционная Россия. – 1905. – № 74.

Світленко С. І. Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С. І. Світленко. – Д., 1999.

Слетов С. К истории возникновения партии социалистов-революционеров / С. Слетов. – Пг., 1917.

Сусоров С. В. Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності неонародницьких партій в 1902–1907 рр. (На матеріалах України). [дис. … канд. іст. наук: 07.00.01] // Дніпропетровський державний університет / С. В. Сусоров. – Д., 1994.

Сусоров С. Охранка, провокатори і революціонери на початку ХХ століття / С. Сусоров // Історія України. – 2000. – № 39 (199). – Жовтень. – С. 1–4.

Хильдермайер М. Возможности и рамки аграрного социализма в русской революции / М. Хильдермайер // Реформы или революция? Россия 1861–1917. Материалы международного коллоквиума историков. – СПб., 1992. – С. 145–159.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 274, оп. 1, спр. 2282; Ф. 705, оп. 1, спр. 197.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018