Cultural component in the ideology and activities of the Ukrainian national movement of the Naddnipryanska Ukraine in the middle of the 40's - 80's of the 19th century

Serhii Ivanovych Svitlenko

Abstract


The contents and significance of culture in the system of views and activities of the Ukrainian national movement of the cultural and political stage of national nationalization are highlighted.


Keywords


Cultural Studies; Ukrainian national movement; Nation-building; Looks

References


Антонович В. Моя сповідь: вибр. істор. та публіц. твори / В. Б. Антонович. – К., 1995.

Антонович В. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова / В. Антонович, М. Драгоманов // Драгоманов М. П. Вибране… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов. – К., 1991. – С. 46–59.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. – К., 1996.

Державний архів Російської Федерації. – Ф. 5802, оп. 2, спр. 143.

Драгоманов М. П. Вибране… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов. – К., 1991.

Драгоманов М. П. Переднє слово [до "Громади" 1878 р.] / М. П. Драгоманов. Вибране… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. – К., 1991. – С. 276–326.

Драгоманов М. П. Опыт украинской политико-социальной программы: свод и объяснения М. Драгоманова / М. П. Драгоманов. – Женева, 1884.

Драгоманов М. П. Нові українські пісні про громадські справи (1754–1880) / М. П. Драгоманов. Вибране… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. – К., 1991. – С. 456–460.

Катренко А. М. Український національний рух ХІХ ст. : [навч. посіб.] / А. М. Катренко. – Частина 2 : 60–90-ті роки ХІХ ст. – К. : [Київський ун-т], 1999.

Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. / Гол. ред. П. С. Сохань. – К., 1990.

Колесник І. І. Українська історіографія ХVІІІ – початок ХХ століття : [навч. посіб.] / І. І. Колесник. – К., 2000.

Костомаров М. І. Малорусская литература / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994. – С. 314–325.

Костомаров М. І. Малорусское слово / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994. – С. 331–337.

Костомаров М. І. Мое украинофильство в "Кудеяре" / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія : Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994. – С. 326–330.

Костомаров М. І. Мысли южноруса / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994. – С. 309–313.

Костомаров М. І. Украинофильство / М. І. Костомаров // Слов'янська міфологія: Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994. – С. 338–349.

Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.) / В. В. Кравченко; відп. ред. П. С. Сохань. – Х., 1996.

Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції : e 2 т. / П. Куліш. – Т. 1 : Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади. – 2-ге вид. – К., 1998. – С. 400–412.

Куліш П. Українофілам / П. Куліш // Пам'ятки суспільної думки України (XVIII – перша половина ХІХ ст.) : [хрестом.] / Під ред. А. Г. Болебруха. – Д., 1995.

Палієнко М. "Киевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Палієнко. – К., 2005.

Російський державний історичний архів. – Ф. 1405, оп. 83-84, спр. 11250.

Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – К., 1999.

Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. : програмові і довід. матер. / Упоряд. В. Ф. Шевченко та ін. – К., 1993.

Ульяновський В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / В. Ульяновський, В. Короткий. – К., 1997.

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекцій / Ю. Хабермас. – 2-е изд., испр. – М., 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018