Russian national policy and Ukrainian national movement : two models of European nation-building (1905-1914).

Mykhailo Volodymyrovych Haukhman

Abstract


The research examines relations between the Russian national policy and the Ukrainian national movement as a two models of nationmaking in 1905-1914 years.


Keywords


Ukrainian national movement; Russian national policy; Two models of nationmaking

References


Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: монографія / Г. В. Касьянов. – К., 1999.

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / [пер. з англ. В. Морозов]; Б. Андерсон. – К., 2001.

Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / [пер. з англ. Г. Касьянов]; Е. Ґелнер – К., 2003.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века) / А. И. Миллер. – СПб., 2000.

Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави / [пер. с англ.]; Р. Шпорлюк // Сучасність. – 1996 – № 11. – С. 74–87; № 12. – С. 53–65.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью / Ю. Хабермас. – М., 1995.

"Українське питання" в Російській імперії (кінець XIX – початок ХХ ст.) : колективна наукова монографія: в 3 ч. / В. Г. Сарбей (ред.). – К., 1999.

Політична історія України. XX ст.: у 6 т. / І. Ф. Курас (голов. ред.) – К., 2002. – Т. 1: На зламі століть (кінець ХІХ ст. 1917 р.).

Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) / Н. О. Щербак. – К., 2005.

Білокінь О. І. Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906–1917 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук:

00.01 "Історія України" / Олена Іванівна Білокінь. – Х., 2001.

Бурда І. О. Національне питання в Росії 1905–1907 рр. (на матеріалах Державної Думи першого та другого скликань) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 "Всесвітня історія" / Інна Олександрівна Бурда. – К., 2004.

Демуз І. О. Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. Історіографія: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06

"Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Інна Олександрівна Демуз. – Черкаси, 2008.

Стрілюк О. Б. Національна політика П. А. Столипіна: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 "Всесвітня історія" / Олена Борисівна Стрілюк. – Чернівці, 2008.

Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре, или принципе политического права / Жан Жак Руссо // Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Ж. Ж. Руссо. – М., 1998. – С. 195–322.

Волковинський В. М. Організація великоросійських шовіністів в Україні на початку ХХ ст. / В. М. Волковинський // УІЖ. – 1999. – № 3. – С. 63–74.

Любченко В. Б. Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 рр.) / В. Б. Любченко // УІЖ. – 1996. – № 2 – С. 55–65.

Самарцев І. Г. Чорносотенці на Україні (1905–1917 рр.) / І. Г. Самарцев // УІЖ. – 1992. – № 1. – С. 90–98.

Струве П. Официальный национализм и его противоречия / П. Струве // Русская мысль. – 1910. – № 6. – С. 171–178.

Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський. –

Л., 2001. – Т. 1 : Серія "Суспільно-політичні твори (1894–1907)".

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / М. С. Грушевський. –

Л, 2005. – Т. 3 : Серія "Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917)".


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018