International and national views of Sergei Podolynsky

Serhii Petrovych Masliuchenko

Abstract


Specifical aspects and relations between nternational and national views of S. Podolyns’kyj are analysed


Keywords


Nation; Nationalism; Internationalism; Ideology

References


Гринів О. Українська націологія: ХІХ – початок ХХ століття. Історичні нариси / О. Гринів. – Л., 2005.

Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. – Л., 1990.

Круглашов А. М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. М. Круглашов. – Чернівці, 2000.

Маслюченко С. П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди / С. П. Маслюченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події постаті: зб. наук. пр. / ред. кол. : С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д., 2005. – Вип. 3.

Подолинський С. А. Вибрані твори / С. А. Подолинський / упоряд. : Л. Я. Корнійчук. – К., 2000. – С. 42.

Подолинський С. Людська праця і єдність сили / С. Подолинський // Сербин Р. Сергій Подолинський (1850–1891) : вибрані твори / Р. Сербин. – Монреаль, 1990. – С. 151–189.

Подолинський С. Праця людини і її відношення до розподілу енергії / С. Подолинський // Подолинський С. А. Вибрані твори / упоряд.: Л. Я. Корнійчук. – К., 2000. – С. 203–282.

Подолинський С. Листи та документи / С. Подолинський /

упоряд.: Р. Сербин, Т. Слюдикова; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2002. – С. 226–227, 236, 246–247, 263.

Подолинський С. Людська праця і єдність сили / С.

Подолинський // Подолинський С. А. Вибрані твори / упоряд. : Л. Я. Корнійчук. – К., 2000. – С. 309–310.

Революционное народничество 70-х годов ХІХ века : сб. документов и материалов: в 2 т. / ред. кол.: С. Н. Валк, С. С. Волк, Б. С. Итенберг, Ш. М. Левин. – М., 1964. – Т. 1. – С. 25–28, 37.

Рудько М. П. С. А. Подолинський у революційно-народницькому русі 70-х рр. ХІХ ст. / М. П. Рудько // Український історичний журнал. – 1966. – № 7. – С. 124.

Світленко С. І. Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття : Теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С. І. Світленко. – Д., 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018