European experience using in forming of the OUN's economic doctrine

Volodymyr Hryhorovych Panchenko

Abstract


This article is about influence economical policy some European countries on economical ideology of OUN.

Keywords


Economical nationalism; F. List; Liberalism; Communism; OUN

References


Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух / О. Баган. – Дрогобич, 1994.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич; пер. з англ. С. Грачова. – К., 2004.

Галушко К. Консерватор на тлі доби : В’ячеслав Липинський і суспільна думка європейських «правих» / К. Галушко. – К., 2002.

Іваницька О. Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо XIII / О. Іваницька. – Чернівці, 2006.

Іваницька О. Новітня історія країн Європи та Америки 1918–45 рр. : навч. посібник / О. Іваницька. – В., 2004.

Касьянов Г. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (Аналітичний огляд) / Г. Касьянов. – К., 2003.

Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні / А. Качор. – Мюнхен, 1949.

Книш З. Становлення ОУН / З. Книш. – К., 1994. – 128 с.

Мандрик М. Український націоналізм : становлення в міжвоєнну добу / М. Мандрик. – К., 2006.

Матвеев Г. "Третий путь"? Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период / Г. Матвеев. – М., 1992.

Матвеев Г. История южных и западных славян: в 2 т. / Г. Матвеев, З. Ненашева. – М., 1998 – Т. 2. Новейшее время. – 1998.

Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / П. Мірчук. – Львів, 2003 – Т. 1. 1920–1939.

Несторович В. Українські Купці і Промисловці в Західній Україні 1920–1945 / В. Несторович. – Торонто; Чікаго, 1977. – 342 с.

Рибак А. Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки). (Історико-політологічний аналіз) : моногр. / А. Рибак. – Острог, 2007.

Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Д. Ротшильд; пер. з англ. В. П. Канаша. – К., 2001.

Русначенко А. Народ збурений : Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / А. Ручначенко. – К., 2002.

Травин Д. Европейская модернизация : в 2-х книгах / Д. Травин, О. Маргания. – М.; СПб., 2004 – Кн.1.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм / Р. Шпорлюк; пер. з англ. Г. Касьянов. – К., 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018