Cossack-Tatar relations in the Ukrainian part of the Great Frontier in the late 15th - 16th centuries

Svitlana Mykolaivna Kaiuk, Denys Valeriiovych Shatalov

Abstract


The article reviews the main stages of the relationship of the Ukrainian Cossacks and Tatars in the late 15th – 16th centuries in the Ukrainian part
of the Great Frontier, shows the impact of views of D. Yavornytsky on the
development of Ukrainian historiography of relations between the Tatars and
the Ukrainian Cossacks and new possibilities to display part of history part
of the Ukrainian Cossacks, which were made possible by using the theory of
the Great Frontier.


Keywords


Ukrainian Cossacks; Crimean Tatars; Raid; Campaign

References


Галенко О. Крим у 1438 р. (подорожні нотатки Перо Тафура) / П. Тафур // Україна в минулому, – К.; Л., 1996. – Вип. 8. – С. 176–191.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / О. Гваньїні. – К., 2007.

Жерела до історії України-Руси. – Л., 1908. – Т. 8.

Український степовий кордон в середині ХVІ століття (Спогади барського старости Бернарда Претвича). – Запоріжжя; К., 1997.

Брехуненко В. Типологія Степового Кордону Європи і перспектива дослідження історії східноєвропейських козацтв / В. Брехуненко // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006. – № 6. – С. 453–486.

Гайворонский О. Повелители двух материков / О. Гайворонский. – К.; Бахчисарай, 2007. – Т. 1.

Галенко О. Про татарські набіги на українські землі / О. Галенко // Укр. іст. журн. – 2003. – № 6. – С. 52–68.

Грушевський М. Історія України-Руси / М. Грушевський. – К., 1995. – Т. 4, 7.

Губрик А. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) / А. Губрик // Укр. іст. журн. – 1999. – № 6. – С. 3–17.

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (ХIV–ХVIII ст.) / Я. Дашкевич // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Л., 1991. – Т. 222. – С. 28–44.

Дашкевич Я. Ясир з України (ХV – перша половина ХVІІ ст.) як історико-демографічна проблема / Я. Дашкевич // Український археографічний щорічник. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 40–47.

Ищенко С. Война и военное дело у крымских татар XVI–XVIII вв. (по запискам иностранных путешественников и дипломатов) / С. Ищенко [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://velizariy.kiev.ua/avallon/steppe/tatar/lit/ichenko.html.

Кримський А. Історія Туреччини / А. Кримський. – К.; Л., 1996.

Леп'явко С. Великий Кордон і доля європейської цивілізації в концепції Вальтера Прескота Веба / С. Леп'явко // Український гуманітарний огляд. – К., 2005. – Вип. 11. – С. 46–65.

Леп'явко С. Великий Кордон Європи як фактор становлення українського козацтва (ХVІ ст.) / С. Леп'явко [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: URL: http://www.cossackdom.com/book/bookkordon.html.

Леп'явко С. Козацькі походи на татар у 1570–1580-х роках / С. Леп'явко [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: URL: http://www.cossackdom.com/articles/l/lepiavko_pohodu.htm.

Стороженко І. Великий Кордон і українське козацтво кінця ХV – середини ХVІІ ст. / І. Стороженко // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 31–45.

Финкель К. История Османской империи: Видение Османа / К. Финкель. – М., 2010.

Флоря Б. Россия и походы запорожцев в Молдавию в 70-х годах ХVІ в. / Б. Флоря // Карпато-Дунайские земли в средние века. – Кишинев, 1975. – С. 214–228.

Чорновол І. «Дикий Захід» і «Дике Поле»: Україна у світлі тези Фредерика Джексона Тернера (1861–1932) / І. Чорновол [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: URL: http://www.shevchenko.org/users/shevchenko-cgi/webdata_news.cgi?fid=1205945129&query=pagenum%3D13%26cgifunction%3DSearch&cgifunction=form.

Чорновол І. З історії історичної науки в США: історіографія Латинської Америки і «теза Болтона» / І. Чорновол // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2008. – № 19. – С. 132–156.

Чорновол І. Теорія компаративних фронтирів / І. Чорновол // Регіональна історія України : [зб. наук. ст.]. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 41–66.

Чорновол І. Фронтири Росії / І. Чорновол [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: URL: http://www.kritiki.net/2007/06/24/frontiri-rosiї-1; http://www.kritiki.net/2007/06/24/frontiri-rosiї-2; http://www.kritiki.net/2007/06/24/frontiri-rosiї-3.

Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. / В. Щербак. – К., 2006.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків / Д. Яворницький. – Л., 1991. – Т. 1, 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018