Otamanship as a historical phenomenon: D. I. Yavornytsky's view and modern reflection

Yurii Stanislavovych Mytrofanenko

Abstract


D. Yavornytcky's view on the otamanship were analysed, new variant of typologization were proposed.


Keywords


Otaman; Directory; Deviation; Otaman groups

References


Архірейський Д. Поняття "отаманщина" у контексті досліджень Української революції 1917–1921 рр. / Д. Архірейський // IV наукові читання, присвячені пам’яті Д. П. Пойди. – Д., 2002. – С. 140–144.

Винниченко В. Відродження нації : в 3 ч. / В. Винниченко. – К., 1990. – Ч. 3.

Вишнівський О. Повстанський рух та отаманія / О. Вишнівський. – Детройт, 1973.

Галузевий Державний архів СБУ. – Ф. 13, спр. 439.

Захарченко О. У поході за волею (Селянсько-повстанський рух на Правобережній Україні у 1919 р.) / О. Захарченко, Н. Земзюліна, О. Нестеров. – К., 2000.

Коваль Р. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. Коваль. – К., 2001.

Коваль Р. За волю і честь / Р. Коваль. – К., 2005.

Лободаєв В. Революційна стихія (Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр.) / В. Лободаєв. – К., 2010.

Мартос Б. Оскілко й Болбочан / Б. Мартос. – Мюнхен, 1958.

Мина Ж. Явище «отаманії» в період Директорії / Ж. Мина // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2002. – № 451: Держава та армія. – С. 19–24.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920) : Документально-художнє видання / М. Омелянович-Павленко. – К., 2007.

Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи : в 4 т. / Симон Петлюра. – Н.-Й., 1979. – Т. 2.

Республіканець. – 1919. – 7 січня. – Ч. 20.

Солдатенко В. Українська революція: концепція та історіографія : в 2 кн. / В. Солдатенко. – Кн. 2.

Стахів М. Україна в добі Директорії УНР : у 8 т. / М. Стахів. – Торонто, 1968. – Т. 2.

Сучасники про Д. І. Яворницького / упорядн. М. Чабан. – К., 2006.

Удовиченко О. Третя Залізна Дивізія / О. Удовиченко. – Н.Й., 1973.

Україна. 1919 рік.: М. Капустянський «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі спогадів». Документи та матеріали : Документально-наукове видання / передм. Я. Тинченка. – К., 2004.

Цимлякова Т. До біографії Д. І. Яворницького / Т. Цимлякова // Грані. – 2005. – № 5. – С. 31–35.

Чоп В. Ставлення до махновського руху з боку істориків запорозького козацтва Я. П. Новицького та Д. І. Яворницького [Електронний ресурс] / В. Чоп // Режим доступу: URL: www.makhno.ru.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 526, оп. 1, спр.1.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 263, оп. 1, спр. 60683.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018