Taras Shevchenko’s image in the processes of Ukranian revolution of 1917–1920-ies

Yury Stanislavovych Mytrofanenko

Abstract


The article is devoted to the problems of development of Ukrainian culture in conditions of Ukrainian revolution of 1917 – 1920-ies. Special attention is given to perception of personality and creative work of Taras Shevchenko, the poet. The usage of Kobzar’s image by different political forces in conditions of revolutionary period of 1917 – 1920-ies on the territory of Ukraine was analyzed. The fact of popularity of Taras Shevchenko’s image among adherets of different conceptions of Ukrainian sovereignity and also their activities for keeping memory about him and grandeuring of his name was ascertained. T. Shevchenko popularity as a symbol of Ukrainian national idea was so great that even Russian Bolsheviks in 1919–1920-ies had to change their attitude to the poet’s personality. Hetmanat was the most contradictory among three forms of Ukrainian sovereignity. This fact can be explained by the influence of different groups:proukrainian and prorussians on P. Skoropadsky. The process of political separation of Shevchenko - the Ukrainian from Shevchenko - the revolutionary starts just during revolution of 1917–1920-ies and image of poet the revolutionary instead of prophet of Ukrainian national renaissance is being formed.


Keywords


Tcentralna rada; Directory; Hetmanat; Bolsheviks

References


Брижицька С. «Я не одинокий...» (Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть 19 ст. – середина 20-х рр. ХХ ст.) / С. Брижицька. – Черкаси, 2006.

Вівсяна І. «А ми тую червону калину підіймемо!» (Українські Січові Стрільці в Єлисаветграді) / І. Вівсяна // Матеріали обл. наук.-практ. іст.-краєзнав. конф. «За волю і долю України» (Наш край у 1917–1920 роках). – К., 2001. – С. 27–58.

Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – Ч. 2. – К., 1990.

Гончаренко А. Бій під Крутами / А. Гончаренко // Крути: 29 січня. – К., 2007.

Грушевський М. Спомини / М. Грушевський // Київ. – 1989. – № 9. – С. 108–150.

Грушевський М. В сорок восьмі роковини Шевченка / М. Грушевський // Грушевський М. Твори / М. Грушевський : у 50 т. – Л., 2005. – Т. 2: Серія: Суспільно-політичні твори (1907 – 1914). – С. 382 – 385.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 рр.) / Д. Дорошенко. – К., 2007.

Ковальчук М. Без переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.) / М. Ковальчук. – К., 2012.

Королів-Старий В. З моїх споминів про Симона Петлюру / В. Королів-Старий // Збірник пам’яті Симона Петлюри. – К., 1992.

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі / C. Кульчицький. – К., 2013. –Кн. 1.

Лавренко В. Україна очима білоемігрантів / В. Лавренко // Записки осередку Наукового товариства імені Шевченка у Дніпропетровську. – Д., 2011. – Вип. 2. – С. 93 – 102.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917 – 1918 рр. / В. Лободаєв. – К., 2010.

Махно Н. Воспоминания / Н. Махно. – К., 1991. – Кн. 2.

Машталір А. Тарас Шевченко як символ національно-визвольної боротьби українців у 1917 р. [Електронний ресурс] / А. Машталір. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1952/52/

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920) / М. Омелянович-Павленко. – К., 2007.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи / С. Петлюра. – К., 2006. – Т. 4.

Рубльов О. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О. Рубльов, О. Реєнт. – К., 1999.

Скоропадський П. Спогади (кін. 1917 – грудень 1918) / П. Скоропадський. – К., 2006.

Тарахан-Береза З. Святиня (науково-історичний літопис Тарасової гори) / З. Тарахан-Береза. – К., 1998.

Терещенко Ю. Український патріот з династії Габсбургів / Ю. Терещенко, Т. Осташко. – К., 2008.

Українська держава (квітень–грудень 1918 року). Документи і матеріали / упоряд. Р. Пиріг. – К., 2015. – Т. 1, 2

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали (4 березня 1917 – 29 квітня 1918 р.) / упоряд. В. Верстюк. – К., 1997. – Т. 1, 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018