Before the storm: construction of the second Kodak fortress

Volodymyr Stepanovych Moroz

Abstract


In the article we detail of the lonq and painful constraction of the second Kodak fortress on located the new side east of the fort Tea de Marion. For the first time in Ukrainian history it has been established, that life in the first Kodak would continue after destruction by rebels of the German garrison, and I. M. Sulima’s extradition to the registers in December 1635. Approcsimetly one half of the Kodak’s fortress was destroyed, shortly after conguers garrison arrived and wire housed during construction of the new fortress. We have proved that in spite of popular historical thought that fortification’s constraction did not stop during the Cossaks Cebellion in 1637–1638. It has been established that work of the constraction of the second Kodak was started in 1638 o-1639, this was established by modern rewiev of historical records from the early spring of 1636.


Keywords


Wladyslaw ІV; S. Koniecepolski; I. Arkhishewskiy; Y. Pliyitner

References


Antonovich, V. B., 1896. Primechaniye k «Dnevniku Boguslava Kazimira Mashnevicha» [Note to the "Bohuslav Casimir Mashnevich's Diary"]. In: Memuary, otnosyashchiyesya k istorii Yuzhnoy Rusi [Memoirs relating to the history of South Russia]. Kiev, iss. 11 (in Russian).

Antonovych, V. B., 1932. Istorychni bayky pana Mariyana Dubetsʹkoho [Historical tales of Mr. Marian Dubetskiy]. Kyiv, vol. 1 (in Ukrainian).

Antonow, M., 1934. Przyczynki do dziejow Kudaku. In : Prage historyczne w 30-lecie profesorskij Stanislawa Zakrzewskiego. Lwow.

Bastion, 2006. In: Brockhaus, F. A. & Efron, I. A. Military. Encyclopedic Dictionary. Moscow (in Russian).

Central State Military Historical Archive of the RF. VIA No 22095.

Chevalier, P., 1960. Istoriya viyny kozakiv proty Polʹshchi [The history of the Cossacks war against Poland]. Kyiv (in Ukrainian).

Czolowski, A., 1926. Kudak. Przyczynki do zalozenia i upadku twierdzy. Z mapa i planem. Lwow.

Dubiecki, M., 1879. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice: monografia historyczna. Krakow.

Dubiecki, M., 1900. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Warszawa.

Dubiecki, M., 1914. Dzisijszy Kudak. In : Na kresachi i za kresamy. Wspomiinia i szkice. Kijow, pp. 227–241.

Dubiecki, M., 2015. Kodak. Prigranichnaya krepost' i yeyo okrestnosti [Kodak. Border castle and its surroundings]. In: Letopis' Yekaterinoslavskoy uchonoy arkhivnoy komissii [Annals of the Ekaterinoslav scientific archive committee]. Dnipropetrovsk, vol. 11 (in Russian).

Eksplikatsiya [Explication], 1989. In: Slovar' inostrannykh slov [Dictionary of foreign words]. Moscow (in Russian).

Gerashchenko, N. O., 2009. Likotʹ [Cubit]. In: Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny [Encyclopedia of History of Ukraine]. Kyiv, vol. 4 (in Ukrainian).

Gloger, Z., 1978. Dominikanie. In : Encyklopedia staropolska ilustrowana. Warszawa, vol. 2.

Harlan, O. V., 2010. Tserkva v imʺya arkhanhela Mykhayila v mistechku Staryy Kodak [The Church of the Archangel Michael in Old Kodak borough]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Holobutskyi, V. O, 1994. Zaporozʹke kozatstvo [Zaporozhian Cossacks]. Kyiv (in Ukrainian).

Holobutskyi, V. O, 2003. Homin, homin po dibrovi [Noise, noise in oak grove]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Holobutskyi, V. O, 2008. Chornomorsʹke kozatstvo [Black Sea Cossacks]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Hrushevsky, M. S., 1995. Istoriya Ukrayiny-Rusy [History of Ukraine-Rus]. Kyiv, vol. 8, parts 1 and 2 (in Ukrainian).

Kot, S., 1993. Kodak: slava mynuvshyny, sumne sʹohodennya [Kodak : the glory of the past, the sad present time]. In: Nauka i suspilʹstvo [Science and Society]. Kyiv, No 5, 6 (in Ukrainian).

Krasnopilsky, T., 1912. Stari Kaydaky [Old Kaydaky]. In : Dniprovi khvyli [The Dnieper waves]. Katerynoslav, No 6 (in Ukrainian).

Kronverk [Kronwerk], 1895. In: Brockhaus, F. A. & Efron, I. A. Entsiklopedicheskiy slovar' [Encyclopedic Dictionary]. St. Petersburg, vol. 16, book 32 (in Russian).

Kurtina [Curtain], 1903. In : Polnyy slovar' inostrannykh slov [Full dictionary of foreign words]. Moscow (in Russian).

Lypa, K., 2008. Pid zakhystom muriv [Under the walls protection]. Kyiv (in Ukrainian).

Mashkevich, B. K., 1896. Dnevnik [Diary] (1643 – 1649). In: Memuary, otnosyashchiyesya k istorii Yuzhnoy Rusi [Memoirs relating to the history of South Russia]. Kiev (in Russian).

Molchanovsky, N. V., 1900. Retsenziya na knigu M. Dubetskogo «Prigranichnaya krepost' Kudak i yeyo okrestnosti» [Book Review : M. Dubetsky "Border Kudakov castle and its surroundings"]. In : Kiyevskaya starina [Kievan antiquity]. Kiev, vol. 71, No 10 (in Russian).

Moroz, V. S., 2001. A tak li eto bylo v Starykh Kaydakakh? [And so it was in the Old Kaidak?] In : Gulyaev, G. I., Bolshakov V. I. & Moroz, S. V. Ocherki istorii Yekaterinoslava [Essays on the History of Yekaterinoslav]. Dnepropetrovsk, book 1 (in Russian).

Moroz, V. S., 2013. Istoryk Marʼyan Dubetsʹkyy: naukova ta hromadsʹka diyalʹnistʹ [Historian Marian Dubetskiy: scientific and social activities]. In : Naddnipryansʹka Ukrayina: istorychni protsesy, podiyi, postati [Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities] [Scientific works collection]. Dnipropetrovsk, iss. 11 (in Ukrainian).

Mytsyk, Yu. A., 1985. Zapiski inostrantsev kak istochnik po istorii Osvoboditel'noy voyny ukrainskogo naroda 1648 – 1654. [Notes of foreigners as a source on the history of the Liberation War of the Ukrainian people in 1648 – 1654]. Dnepropetrovsk (in Russian).

Mytsyk, Yu. A., 1997. Kozatsʹkyy kray. Narys z istoriyi Dnipropetrovshchyny XV – XVIII st. [Cossack region. Outline of the history of Dnipropetrovsk in the 15 – 18 cent.] Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Mytsyk, Yu. A., 2010. Pochatkova istoriya Kodaka u svitli dokumentatsiyi koronnoho hetʹmana S. Konetspolʹsʹkoho [Starting history of Kodak in the light of documentation of crown hetman S. Konetspolsky]. In : Prydniprovʼya: istoryko-krayeznavchi doslidzhennya [Prydniprovya : historical local lore investigations]. Dnipropetrovsk, iss. 8 (in Ukrainian).

Petrashkov, S. V., 2007. Bastion. In : Petrashkov, S. V. & Petrashkov, A. S. Illustrated Military-patriotic Dictionary. Moscow (in Russian).

Ravelin, 1899. In: Brockhaus, F. A. & Efron, I. A. Encyclopedic Dictionary. St. Petersburg, vol. 26, book 51 (in Russian).

Slownik geograficzny krolewstwa Polskiego i innych krajow slowianskich, 1883. Warszawa, vol. 4.

Svitlenko, S. I., 2010. Urbohenezys Dnipropetrovsʹka: osoblyvosti protsesu v domoderni chasy [Urbohenezys of Dnipropetrovsk : process features in pre-modern times]. In : Prydniprovʼya: istoryko-krayeznavchi doslidzhennya [Prydniprovya : historical local lore investigations]. Dnipropetrovsk, iss. 8 (in Ukrainian).

Ulyanovsky, V., 1995. Syn Ukrayiny (Volodymyr Antonovych: hromadyanyn, uchenyy, lyudyna) [Son of Ukraine (Volodymyr Antonovych: citizen, scientist, person)]. In : Antonovych, V. B. Moya spovidʹ. Vybrani istorychni ta publitsystychni tvory [My confession. Selected historical and journalistic works]. Kyiv (in Ukrainian).

Vasilenko, N. P., 1916. Ocherki po istorii Zapadnoy Rusi i Ukrainy [Essays on the history of Western Russia and Ukraine]. Kiev (in Russian).

Vavrychyn, M. G., 1990. Prymitky do «Boplan H. YA. de. Opys Ukrayiny» [Notes to the "Boplan, G. L. de. Description of Ukraine"]. Kyiv (in Ukrainian).

Yavornytsky, D. I., 1991. Istoriya zaporizʹkykh kozakiv [The history of Zaporozhian Cossacks]: in 3 vols. Lviv, vol. 2 (in Ukrainian).

Yavornytsky, D. I., 2005. Zaporizhzhya v zalyshkakh starovyny i perekazakh narodu [Zaporizhzhia in the remains of ancient traditions and people]. Dnipropetrovsk, part 1 (in Ukrainian).

Zaruba, V. M., 2013. Fortetsya nad Kodatsʹkym porohom [The fortress above Kodak rapid]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Zaruba, V. M., 2014. Kodak. Narys istoriyi fortetsi [Kodak. Outline of the history of the fortress]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018