The Orthodox Church in Dnipropetrovsk region during the Great Famine (1932-1933)

Oleh Viktorovych Boiko

Abstract


Position of the Orthodox Church and religious life during the Great Famine 1932–1933 in the Dnipropetrovsk region is explored.


Keywords


Orthodox Church; Clergy; Golodomor; Great Famine; Atheistic policy; Soviet authority; Bolshevists

References


Бойко О. В. Репресії проти православного духовенства і віруючих на Дніпропетровщині у 1920–1930-ті роки / О. В. Бойко // Важкий шлях до правди: Наукове осмислення репресивної політики радянського тоталітаризму на Дніпропетровщині. – Д., 2006. – С. 227–262.

Бойко О. В. Темпи суспільної атеїзації та рівень релігійності православного населення України у 1920–1930-ті роки / О. В. Бойко // Бористен. – 2005. – № 11. – С. 11–13.

Буланова Н. М. Земні силуети віри (історія церков Кам’янського – Дніпродзержинська) / Н. М. Буланова. – Д., 2000.

Буланова Н. М. Релігійне питання в контексті Голодомору 1932–1933 рр. (на прикладі Кам’янського району Дніпропетровської області) / Н. М. Буланова // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. – Д., 2008. – Вип. 5. – С. 78–89.

Бурко Д. Українська церква під сучасним режимом (1920–30 рр.) / Д. Бурко // Церква і релігія в Україні 50 літ після жовтневої революції (1917–1967): зб. доп. наук. конф. Укр. вільн. ун-ту в Мюнхені (5–7 липня 1968 р.). – Мюнхен, 1984. – С. 28–64.

Галевич Д. Незаарештовані листи. Листи священика з України до Німеччини 1922–1938 рр. – Б. м., 2001.

Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. 19, оп. 1, спр. 1499; Ф. 416, оп. 1, спр. 173; Ф. 1278, оп. 1, спр. 77, 80, 81, 136, 137.

Євсєєва Т. М. «Безбожна п’ятирічка». Діяльність Спілки безвірників / Т. М. Євсєєва // Голод 1932–33 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003. – С. 656–675.

Іваненко В. Опір селян насильницькій колективізації та Голодомору. Дніпропетровщина / В. Іваненко, Н. Романець. – К., 2009.

Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Ігнатуша. – Запоріжжя, 2004.

Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні / І. Ісіченко. – Х., 2008.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська область. – Д., 2008.

Пащенко В. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 1920–1930-х рр. / В. Пащенко. – К., 1994.

Старів С. Страта голодом / пер. з англ. Р. Доценка. – К., 2002.

Українське народознавство: навч. посіб. / за ред. С. П. Павлюка та ін. – Л., 1994.

Український голокост 1932–1933: Свідчення тих, хто вижив / упоряд. Ю. Мицик. – К., 2003.

Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква: Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви / М. Явдась. – Мюнхен; Інгольштадт, 1956.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018