Alexander Konysky's activity at the Shevchenko Scientific Society

Olha Volodymyrivna Diachenko

Abstract


Characteristics of social activity of Alexander Konysky at the Shevchenko Scientific Society and his contribution to the establishment and reform of the scientific organization in the initial phase of work in 1870–1890th.


Keywords


Shevchenko Scientific Society; Nationalism; Collegiality

References


Антонович М. О. Кониський і Т. Шевченко / М. Антонович // Наук. зап. – Мюнхен, 1971–1972. – Вип. 23. – С. 3–48.

Барвінський О. Лист до Кониського О. від 01.11.1899 р. / О. Барвінський // Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописів і текстології. – Ф. 77/48.

Возняк М. І. Белей і О. Кониський / М. Возняк // До зв’язків Галичини з Наддніпрянщиною в 80-х рр. ХІХ ст. – Львів, 1928.

Возняк М. О. Кониський і перші томи «Записок» / М. Возняк // Зап. Наук. Товариства ім. Т. Г. Шевченка – Львів, 1929. – Т. CL.

Возняк М. Листування Панька Куліша з О. Кониським / М. Возняк // Нова Україна. – 1927. – № 11. – С. 261–270.

Возняк М. Тринадцять листів І. Франка до О. Кониського / М. Возняк // Життя і революція. – 1927 – № 5. – С. 234–242.

Грушевська М. Лист до Кониського О. з допискою М. Грушевського від 26.10.1896 р. / М. Грушевська // Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописів і текстології. – Ф. 77/56.

Грушевський М. Пам’яти Олександра Кониського / М. Грушевський // Зап. Наук. Товариства ім. Т. Шевченка. – 1901. – Т. ХХХІХ. – С. 1–14.

Грушевський М. Щоденник (1886–1894) / М. Грушевський. – К., 1997. – С. 27, 61, 91–123, 126–149, 215–251.

Єфремов С. Щоденник (1923–1929) / С. Єфремов. – К., 1997. – С. 525–528.

Історія Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1949.

Книга членів дійсних Товариства ім. Т. Шевченка // Держ. архів Львів. обл. – Ф. 309, оп 1, спр. 371.

Кониський О. До реформи Товариства ім. Т. Шевченка / О. Кониський // Правда. – 1892. – № 3. – С. 176.

Кониський О. До реформи Товариства ім. Т. Шевченка / О. Кониський // Правда. – 1889. – № 2. – С. 307, 308.

Кониський О. Лист до О. Барвінського від 18 червня 1890 р. // Львів. наук. бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. – Ф. Барвінського, 2204.

Кониський О. Про Дикарєва / Олександр Кониський // Літ.-наук. вісн. – 1900. – № 11. – С. 83, 84.

Кубійович В. Історія Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1873–1949). – Львів, 1991.

Матушевський Ф. А. Я. Конисский (некролог) / Ф. Матушевський, С. Єфремов // Киев. старина. – Т. 22. – 1901. – Янв. – С. 8–13.

Пріцак О. Наукове товариство ім. Т. Шевченка і його сторіччя / О. Пріцак // Сучасність. – 1973. – № 12. – С. 52–59.

Студинський К. Галичина й Україна в листуванні:1862–1884 рр. / К. Студинський. – К., 1931.

Студинський К. Зв’язки О. Кониського з Галичиною / К. Студинський. – К., 1901.

Франко І. Про життя і діяльність О. Кониського / І. Франко. – Львів, 1901.

Щербань Т. Фундатори Українського наукового товариства / Т. Щербань. – К., 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018