Serhii Podolynsky and Ukrainian intellectual surroundings

Serhii Petrovych Masliuchenko

Abstract


Serhii Podolynsky is examined in the environment of the Ukrainian intellectual persons


Keywords


Intellectual; S. Podolynsky; N. Ziber; M. Dragomanov; M. Buchinsky; M. Pavlyk; O. Terlecky

References


Грушевський М. С. З починів українського соціалістичного руху: Мих. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток / М. С. Грушевський. – Відень, 1922.

Жученко В. С. До характеристики соціалістичних поглядів С. Подолинского / В. С. Жученко // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. – К., 1971. – Вип. 6.

Жученко В. С. Соціально-економічна програма революційного народництва / В. С. Жученко. – К., 1969.

Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер / С. М. Злупко. –Л., 1990.

Корнійчук Л. Я. Економічні погляди С. А. Подолинского / Л. Я. Корнійчук, І. М. Мешко. – К., 1958.

Козлов Н. С. Революционно-демократическая и философская мысль на Украине в конце ХІХ – начале ХХ в. / Н. С. Козлов. – М., 1966.

Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / редкол.: І. Вакарчук, Я. Ісаєвич (співголова) та ін. – Л., 2006.

Львівська національна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів. – Ф. М. Бучинського, спр. 121, п. 4, арк. 1–7.

Маслюченко С. П. Сергій Подолинський в культурно-науковому житті України / С. П. Маслюченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події постаті: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д., 2008. – Вип. 6.

Маслюченко С. П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди / С. П. Маслюченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події постаті: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д., 2005. – Вип. 3.

Пашук А. І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. Подолинського / А. І. Пашук. – Львів, 1965.

Подолинський С. А. Вибрані твори / Сергій Подолинський / упоряд.: Л. Я. Корнійчук. – К., 2000.

Подолинський Сергій. Листи та документи / Сергій Подолинський / упоряд.: Р. Сербин, Т. Слюдикова, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2002.

Рудько М. П. Видатний український революціонер-демократ і вчений / М. П. Рудько // Укр. іст. журн. – 1970. – № 7.

Рудько М. П. С. А. Подолинський у революційно-народницькому русі 70-х рр. ХІХ ст. / Микола Рудько // Укр. іст. журн. – 1966. – № 7.

Сарбей В. Г. Микола Зібер у контексті своєї і нинішньої епохи / В. Г. Сарбей // Укр. іст. журн. –1995. – № 6.

Сербин Р. Сергій Подолинський: обірвані корені української соціал-демократії / Роман Сербин // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26–29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Частина І: Від давніх часів до початку ХХ ст. – Одеса; К.; Л., 1999.

Слюдикова, Т. Б. Літопис життя та діяльності С. А. Подолинського / Т. Б. Слюдикова // Архіви України. – 1999. – № 1– 6.

Чеснаков В. С. Сергей Андреевич Подолинский, 1850–1891 / В. С. Чеснаков. – М., 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Oles Honchar DNU

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine online ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины каталог сайтів

Flag Counter

Map

© Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities, 2014-2018